OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ Kraków 2011

 

Nasze dziedzictwo ? Polska

(bł. Jan Paweł II, Kraków  Błonia 1979 r.)

OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL  PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Kraków  2011

pod patronatem

Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej W Polsce.

Szanowni PT Prezesi

Zapraszamy  Szanownych Prezesów i Zarządy DIAK do rozpropagowania idei festiwalu w swoich środowiskach oraz wyłonienia i zgłoszenia reprezentantów diecezji/województwa na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Do przeglądu można zgłaszać laureatów przeglądów (konkursów, festiwali) diecezjalnych, wojewódzkich a także innych szczebli, organizowanych przez Akcję Katolicką jak również przez inne środowiska.

KSM należy do ścisłego grona współorganizatorów naszego przedsięwzięcia. Prosimy o współpracę

Kraków, miasto Papieża Polaka, miasto królów, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, i wielu innych miejsc kultu, historii i tradycji, jest miejscem, gdzie mocniej bije serce każdego Polaka. Naszą szczególną troską jest, by biło ono tak w sercach młodego pokolenia.

Przyjazdowi na Przegląd do Krakowa można nadać dodatkowo charakter pielgrzymkowo ? turystyczny (np. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie, Katedra i Zamek Królewski na Wawelu – czy inne miejsca kultu i tradycji Narodu Polskiego.)

Każdemu z uczestników Festiwalu ofiarujemy w miarę potrzeb pomoc w realizacji programu przyjazdu (np. dodatkowy koncert ) i w miarę możliwości pokrycie części kosztów pobytu (posiłek , nocleg). Szczegóły do indywidualnego uzgodnienia.

Więcej informacji o Festiwalu w Regulaminie, który załączamy.

Uwzględniając liczne Państwa sugestie, w tym na Zebraniach Rady KIAK – jesiennym 6 listopada 2010 r. i  wiosennym 9 kwietnia 2011 r.  przyjmujemy formułę Festiwalu(a nie przeglądu), jak również termin (sobota).

Przepraszamy za krótki termin na zgłoszenia. Podyktowany jest względami organizacyjnymi, które przedstawiliśmy na zebraniach Rady KIAK. W przypadku trudności w przesłaniu pełnego zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesłanie przynajmniej wstępnej deklaracji uczestnictwa (a pełne zgłoszenie do 17 października).

PS. Na zebraniu Rady KIAK w dn. 9 kwietnia nie wszystkie diecezje odebrały Płyty DVD z VIII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej . Wysyłamy pocztą.

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy

Króluj Nam Chryste!

W imieniu Organizatorów

Stefan Majerczak                                                                   Jan Wilk

Wiceprezes Akcji Katolickiej                                             Prezes Akcji Katolickiej

Archidiecezji Krakowskiej                                                 Archidiecezji Krakowskiej

Koordynator Festiwalu

Kontakt:         608345139,

e-mail: stefan.majerczak@gmail.com

Kraków, 16 maja 2011 r.

 

Pielgrzymki 2011: Kalwaria Pacławska, Lwów, Nowy i Stary Sącz, Święty Krzyż, Wrocław, Zamość, Częstochowa

PIELGRZYMKI

w dniach 11.06.- 16.09.2011r.

Organizator: Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej i POAK

w parafii św. Józefa w Świdniku


 • 11.06.2011 r. ? wyjazd autokarem ze ŚwidnikaKALWARIA PACŁAWSKA
  (Sieniawa ? Przemyśl) przewidywany koszt ? 50 zł,
 • 18.06.2011r. wyjazd autokarem ze Świdnika ? CZĘSTOCHOWA
  (Pielgrzymka AK z całej Polski) przewidywany koszt – 55 zł
 • 1-2-3.07.2011r. wyjazd autokarem ze ŚwidnikaLWÓW
  (Złoczów-Olesko-Źółkiew), Kresy ? szlakiem Sobieskiego –
  przewidywany koszt – 390 zł
 • 20 ? 24.07.2011r. wyjazd autokarem ze Świdnika – WROCŁAW
  (Panorama Racławicka, Bardo, Wambirzyce, Góry Stołowe i okolice)
  przewidywany koszt – 400 zł
 • 24 ? 28.08.2011r. wyjazd autokarem ze Świdnika – NOWY i STARY SĄCZ
  Czerna (
  Matka Boska Szkaplerzna),spływ Dunajcem, Zakopane, Ludźmierz, Łagiewniki. 28.08.-odpust na Bachledówce, geotermia, przewidywany koszt – 350 zł
 • 10.09.2011r. wyjazd autokarem ze Świdnika ? ZAMOŚĆ
  Kranobród, Zwierzyniec, Szczebrzyszyn, Radecznicaprzewidywany koszt – 40 zł
 • 16.09.2011r. wyjazd autokarem ze Świdnika ? ŚWIĘTY KRZYŻ
  (nocne czuwanie
  ). Apel pod Krzyżami Katyńskimi, Droga Krzyżowa ze świecami, w Bazylice nabożeństwo pokutne, o godz.24:00 Msza Św., czuwanie modlitewne- przewidywany koszt – 35 zł

Zapisy i informacji udzielają:

Teresa Szabla 814687641 lub 720587056

Przy zapisie wymagana zaliczka 100zł.

Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej Jasna Góra, 17-18 czerwca 2011 r.

Program ogólnopolskiej pielgrzymki Akcji Katolickiej

Jasna Góra, 17-18 czerwca 2011 r.

„Miłość stanowi spełnienie wolności”

(Bł. Jan Paweł II – 4.06.1979)

17 czerwca ? piątek

1830 Jasna Góra ? Sala Różańcowa

Konferencja Akcji Katolickiej, w 30-lecie śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, pt. Per Mariam ? Soli Deo,

Referaty:

Droga życia Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

? Anna Rastawicka, Odpowiedzialna Generalna w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego (Częstochowa), Myśl społeczna w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

? Ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław), Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński

? ks. dr Bolesław Karcz, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

(Kraków)

2100 Kaplica Matki Boskiej ? Apel Jasnogórski

? Bp Mariusz Leszczyński, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej,

Czuwanie nocne ? Akcja Katolicka diecezji sandomierskiej.

18 czerwca ? sobota

900 Katedra w Częstochowie

? Słowo pasterskie i błogosławieństwo Abp. Stanisława Nowaka, Metropolity Częstochowskiego,

? słowo Bp. M. Leszczyńskiego,

? słowo Haliny Szydełko, prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,

1015 ? przejście na Jasną Górę,

1115 ? powitanie na Szczycie Jasnogórskim.

1130 ? Szczyt Jasnogórski

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i słowem Bożym J. E. Abp. Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski.

[program ]

Sympozjum „Błogosławiony Stanisław Starowieyski – w służbie Bogu i Ojczyźnie”

Organizacją Sympozjum „Błogosławiony Stanisław Starowieyski – w służbie Bogu i Ojczyźnie” lubelska Akcja Katolicka uczciła 70-lecie śmierci swego Patrona. To jeden z dziewięciu świeckich wśród 108 męczenników polskich czasu wojny beatyfikowanych w 1999 r. przez Jana Pawła II. Ziemianin wysokiego rodu, kapitan artylerii konnej odznaczony orderem Virtuti militari i Krzyżem Walecznych, świetny gospodarz, organizator życia społecznego i religijnego w międzywojennej Polsce, charyzmatyczny lider Sodalicji Mariańskiej, Ligi Katolickiej i Akcji Katolickiej na terenie zamojskiej i lubelskiej ziemi, niezłomny wiarą więzień obozów koncentracyjnych, zamęczony w Dachau.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Pod przewodnictwem ks. prof. Marka Starowieyskiego w kościele Akademickim, a po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego (głównego Patrona Akcji Katolickiej w Polsce) i wspomnieniu Jego 30 rocznicy śmierci uczestnicy udali sie do Auli Uniwersytetu. Rolę gospodarzy spotkania pełnili: Małgorzata Stacharska ? prezes lubelskiej AK, ks. dr Marek Szymański ? asystent kościelny lubelskiej AK, Stanisław Zwolan ? prowadzący obrady.

Niezwykłą postać Patrona Akcji Katolickiej przybliżali zebranym najlepsi w kraju znawcy tematu: Andrzej Starowieyski ? Syn Błogosławionego, który przybył z żoną ? Marią, ks. prof. Marek Starowieyski ? bratanek męczennika, ks. dr Tomasz Kaczmarek ? postulator generalny procesu beatyfikacyjnego 108 męczenników, ks. prof. Jarosław Popławski z KUL, ks. Zbigniew Kulik ? autor biografii Stanisława Starowieyskiego. Z okolicznościowym wykładem-refleksją nad inspiracją Błogosławionego dla dzisiejszej Akcji Katolickiej wystąpiła mec. Halina Szydełko ? prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
Uczestnicy sympozjum z wielkim zaciekawieniem i wdzięcznością wysłuchali świetnych wykładów, żywo dyskutowali nad wykorzystaniem wielkiego skarbu, jaki ma Akcja Katolicka w Polsce w osobie Bł. Stanisława, wielkim pragnieniem obecnych byłaby kanonizacja Patrona.
W spotkaniu wzięły udział delegacje z innych diecezji – warszawskiej, zamojskiej, płockiej. Przyjechały również poczty sztandarowe ze szkół noszących imię Stanisława Starowieyskiego: Szkoły Podstawowej w Bratkówce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie. Były też Siostry Franciszkanki z Łabuń ? miejsca pochówku Bł. Stanisława.
Dziękując organizatorom i uczestnikom tego wydarzenia można z pewnością stwierdzić, że spotkanie ożywiło i utrwaliło kult Błogosławionego Stanisława Starowieyskiego, poszerzyło grono Jego przyjaciół, stworzyło między nimi nowe więzy.