Dziecięce grupy kolędników misyjnych

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej

 

Jestem odpowiedzialny w Archidiecezji Lubelskiej za sprawę animacji misyjnej. Jednym z przedsięwzięć w tej dziedzinie jest tworzenie dziecięcych grup kolędników misyjnych, działających w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Zespoły kolędnicze głoszą Dobrą Nowinę o narodzinach Jezusa chodząc od domu do domu w okresie Bożego Narodzenia. Kolędowanie połączone jest ze zbiórką ofiar na cele misyjne. Do powstania grup kolędniczych w parafiach potrzeba ofiarnego zaangażowania osób dorosłych, które poprowadzą z dziećmi odpowiednie spotkania przygotowawcze, a następnie zaopiekują się nimi podczas samej misji.

 

Zapraszam serdecznie wszystkie chętne osoby dorosłe w parafiach do włączenia się w to przesięwzięcie, ale w sposób szczególny członków Akcji Katolickiej. Zachęta ta wynika ze wskazania Akcji Katolickiej w dekrecie soborowym o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, która wymieniana jest z racji doniosłej roli, jaką ma pełnić w tworzeniu społeczności chrześcijańskiej (por. nr 15).

 

Wszystkie osoby, które chcą przygotować w swoich parafiach grupy kolędnicze i być ich opiekunami, zapraszam na spotkanie szkoleniowe w tym zakresie. Odbędzie się ono

19 października 2013 r. (w sobotę) w parafii św. Michała Archanioła w Lublinie (w sali obok kancelarii), przy ul. Fabrycznej 19 (wjazd samochodem na parking od strony ul. Wolskiej), w godz. 10.30-12.30. Gdyby ktoś nie mógł przybyć w tym terminie, a chciałby podjąć się animacji misyjnej, uprzejmie proszę o kontakt.

 

Szczęść Boże

ks. Wojciech Rebeta

dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
w Archidiecezji Lubelskiej
tel. 506 171 997
e-mail: misje.lublin@gmail.com

 

Z dekretu Ad gentes:

?Jednakże do założenia Kościoła i do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy; powoływane przez Boga spośród wiernych, winny one doznawać od wszystkich troskliwego poparcia i czci. Zalicza się do nich urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcję Katolicką. A również zakonnicy i zakonnice pełnią obowiązujące ich posłannictwo zakorzeniania i umacniania w duszach Królestwa Chrystusowego oraz rozszerzania go przez modlitwy czy dzieła apostolskie? (nr 15)

Wieczornica Niepodległościowa 2013

 

 

Akcja Katolicka

 

INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ

ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

20- 325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 27

tel. 81-443 19 22 tel. kom.: 516 167 552

Numer konta: 76 1240 2382 1111 0000 3902 1281

 

 

Lublin, 11 października 2013r.

 

Czcigodny Księże Proboszczu,

Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej organizuje, jak co roku, Wieczornicę Niepodległościową. Wieczornica odbędzie się w auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o godz.16.00 w dniu 10 listopada (tj. w niedzielę) 2013 roku. W programie jest zaplanowane wystąpienie w formie wykładu okolicznościowego. W trakcie Wieczornicy jest również przewidziany koncert znanego zespołu Lubelskiej Federacji Bardów.

Na organizowaną przez nas Wieczornicę zapraszamy Czcigodnego Księdza Proboszcza, Księży Wikariuszy, członków AK, jej sympatyków oraz parafian.

Uprzejmie prosimy o przekazanie załączonego pisma i materiałów na ręce Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, za co serdecznie dziękujemy.

Nadmieniamy również, że 23 listopada będziemy obchodzić święto patronalne AK i KSM. Rozpoczniemy nasze spotkanie w parafii Świętego Krzyża w Lublinie o godz. 12.00 (konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi), a o godz. 15.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji AK i KSM. Mszy św. w archikatedrze przewodniczył będzie ks. Arcybiskup. Zapraszamy do koncelebrowania Najświętszej Ofiary.

 

Szczęść Boże

 

 

ks. dr Maciej Staszak

Asystent Kościelny IAKAL

 

mgr Małgorzata Stacharska

Prezes Zarządu IAKAL

 

 

Wieczornica Niepodległościowa 2013 – materiały

 

 

Akcja Katolicka

 

INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ

ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

20- 325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 27

tel. 81-443 19 22 tel. kom.: 516 167 552

Numer konta: 76 1240 2382 1111 0000 3902 1281

 

 

Lublin, 11 października 2013r.

 

Szanowna/y Pani/Pan Prezes,

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej organizuje, jak co roku, Wieczornicę Niepodległościową. Wieczornica odbędzie się w auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o godz.16.00 w dniu 10 listopada (tj. w niedzielę) 2013 roku.

W programie jest zaplanowane wystąpienie w formie wykładu okolicznościowego. W trakcie Wieczornicy jest również przewidziany koncert znanego zespołu Lubelskiej Federacji Bardów ? obowiązuje karta wstępu – 40zł, (w tym 35zł koszty występu zespołu + 5zł wsparcie charytatywne na rzecz świetlic opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez AK). Na organizowaną przez nas Wieczornicę zapraszamy członków AK, jej sympatyków, przyjaciół oraz parafian.

Uprzejmie prosimy o wywieszenie plakatu, który został dostarczony do ks. Proboszcza i odbiór oraz rozprowadzenie kart wstępu. Są one do pobrania w biurze IAKAL. Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji wieczornicy.

Nadmieniamy również, że 23 listopada (sobota) będziemy obchodzić święto patronalne AK i KSM. Rozpoczniemy w parafii Świętego Krzyża w Lublinie o godz. 12:00 (konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania), a o godz. 15.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji AK i KSM. Mszy św. w archikatedrze przewodniczył będzie ks. Arcybiskup.

Bardzo prosimy również o odbiór zamówionych materiałów formacyjnych na 2013r.

Szczęść Boże

 

 

ks. dr Maciej Staszak

Asystent Kościelny IAKAL

 

mgr Małgorzata Stacharska

Prezes Zarządu IAKAL

 

Sekretariat zaprasza: czwartek w godz. 13:00-18:00; piątek w godz. 8:00-13:00
sekretarka: Pani Ewa Żuber-Wójcik tel.: 81 443 19 22; tel. kom.: 516 167 552

 

 

spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego

ZAPROSZENIE

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii p.w.

św. Maksymiliana w Lublinie

zaprasza w dniu 06.10.2013 (niedziela) o godzinie 16.00

do budynku Jana Pawła II

na spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego

profesorem Mirosławem Piotrowskim.

Tematem spotkania będzie:

Integracja Unii Europejskiej a kryzys

gospodarczy w państwach członkowskich.