Wyjątkowa Pielgrzymka AK na Jasną Górę z Warszawy

Akcja Katolicka w Polsce

WYJĄTKOWA PIELGRZYMKA

 15 czerwca, jak co roku,  Akcja Katolicka odbędzie pielgrzymkę na Jasną Górę, powierzając swą pracę i misję w Kościele Matce Bożej. Będzie to pielgrzymka wyjątkowa, bo wynagradzająca za profanację cudownego wizerunku Królowej Polski. Wiele diecezji podjęło, po tym smutnym dla nas wydarzeniu, modlitwy ekspiacyjne. Przybądźmy licznie na Jasną Górę, aby tym razem modlić się w tej intencji wspólnie.

W Roku Wiary, zabierzmy ze sobą krzyże, aby podczas Eucharystii, wraz z wyznaniem wiary podnieść je w górę.

Mamy nadzieję gościć na naszej pielgrzymce panią Marię Grację Tibaldi z Rzymu – Sekretarza Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz przedstawicieli Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, a także Litwy.

W przeddzień pielgrzymki, 14 czerwca odbędzie się konferencja <?Być solą ziemi? ? Akcja Katolicka w służbie apostolstwu>  na którą serdecznie zapraszamy.

 

Halina Szydełko

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ

Częstochowa, 14-15 czerwca 2013 r.

pod hasłem:

< ?Być solą ziemi? ? Akcja Katolicka w służbie apostolstwu>

14 czerwca ? piątek

? konferencja – Wyższe Seminarium Duchowne (ul. św. Barbary 41)

18.15 ? otwarcie konferencji ? mec. Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK, Bp dr hab. Mariusz Leszczyński, Asystent Krajowy

18.30 ? referat 1. ?Dokument Episkopatu Polski <O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek>  wyzwaniem dla Akcji Katolickiej w Polsce? ? Ks. Infułat dr Ireneusz Skubiś, Redaktor Naczelny Tyg. Katolickiego ?Niedziela

19.15 ? referat 2. Wyzwania dla polskiego laikatu w kontekście sekularyzacji, ? Ks. dr Andrzej Jędrzejewski, Asystent Kościelny AK Diecezji Radomskiej

21 .00  ? Apel Jasnogórski ? Kaplica Matki Boskiej ? Bp M. Leszczyński

czuwanie nocne (prowadzi Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej)

15 czerwca ? sobota

9.00     Katedra

? Słowo pasterskie Abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego

? słowo p. H. Szydełko

? słowo bp. M. Leszczyńskiego

?  wręczenie medali ? Za dzieło apostolstwa?

10.15     ? przejście na Jasną Górę

11.15  ? powitanie na Szczycie Jasnogórskim

11.30 ? Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i kazaniem Bp. Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego

 

 

Bp Mariusz Leszczyński

Krajowy Asystent Kościelny

Akcji Katolickiej

Halina Szydełko

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej

 

PIELGRZYMKA AK ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ DO WĄWOLNICY 2013

 

Matka Boska Kębelska
Matka Boska Kębelska

 

 

PROGRAM PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ DO WĄWOLNICY

W DNIU 26 MAJA 2013 R.

 

 

9:00 Słowo wstępne Asystent Kościelnego IAKAL ks. dr Macieja Staszaka
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP przy kapliczce w Kęble
9:30 Przejście procesyjne z modlitwą różańcową i śpiewem do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
10:15 Konferencja formacyjna ? Ks. Tomasz Adamczyk
11:00  

Ślubowanie nowych członków Akcji Katolickiej oraz wręczenie odznaczeń honorowych
Akt Zawierzenia AKAL Matce Bożej Kębelskiej

11:45 Przerwa i przygotowanie się do Mszy Św.
12:00 Msza Święta w Bazylice Mniejszej pw. św. Wojciecha
13:30 Wspólne spotkanie i agapa