Powrót do źródeł – Adwentowy Dzień Skupienia

 

Powrót do źródeł

 

W sobotę 2 grudnia 2012 r. w parafii św. Józefa w Lublinie został zorganizowany Adwentowy Dzień Skupienia dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej, przygotowany przez IAKAL, proboszcza parafii ks. prał. Stanisława Dziwulskiego oraz członków miejscowego Oddziału AK.

Na spotkanie przybyła wiceprezydent Lublina Monika Lipińska, która mówiła o pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzinom niezamożnym, a także o możliwości włączenia się Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w takie działania. W czasie Mszy św. celebrowanej przez kilku kapłanów pod przewodnictwem asystenta Akcji Katolickiej ks. Macieja Staszaka homilię wygłosił ks. prof. Jarosław Popławski z KUL. Wzywał w niej do odważnego dawania świadectwa wiary: ?Jakże często nasze życie konfrontowane jest z różnego rodzaju zagrożeniami, które uderzają w wartość ludzkiego życia, małżeństwa, rodziny. Trzeba o tym mówić w sposób bardzo jasny i precyzyjny. Co więcej, domagać się, by szanowano nasze prawa?. Przypomniał słowa Ojca świętego Benedykta XVI o potrzebie zaangażowania w dzieło nowej ewangelizacji.

Po Eucharystii ks. Profesor wygłosił dwie konferencje. W pierwszej położył nacisk na to, że nową ewangelizację powinno się zaczynać od siebie, od przemiany własnego życia w duchu Ewangelii. Konieczne jest do tego odczytywanie słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Metodą, która jest niezwykle pomocna, jest lectio divina, które łączy odczytywanie Bożej myśli, kontemplację i wprowadzanie w życie. Podkreślił, że należy wrócić do źródeł. Biblia ma stać się dla nas księgą życia i duchowym pokarmem.

W drugiej konferencji ks. prof. Jarosław Popławski przybliżył sylwetki kilkunastu osób XX i XXI wieku, dla których Biblia stała się przewodniczką życia i źródłem działania. Obdarzeni niezwykłymi charyzmatami min. proroctwa. Zostali wymienieni: bł. Karol de Foucald, Marta Robin, św. o. Pio, bł. Teresa z Kalkuty, bł. Jan Paweł II, bł. Jerzy Popiełuszko, ks. Franciszek Blachnicki, Chiara Lubich czy żyjący jeszcze ? Jean Vanier, Daniel Ange, Kiko Arguello, ks. prof. Czesław Bartnik i o. Tadeusz Rydzyk. To ludzie, którzy dokonali i dokonują dla Kościoła i świata bardzo wiele. ?Niech to będzie wezwanie dla każdego z nas, byśmy na mocy proroctwa, jakie otrzymaliśmy w chrzcielnej konsekracji, rzeczywiście sięgali do źródła, którym jest słowo Boże, byśmy Nim żyli i głosili prawdę, która z Niego wypływa.

Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu i odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, wszyscy mogli spożyć wspólny gorący posiłek, przygotowany przed oddział Akcji Katolickiej.

 

Ewa i Tomasz Kamińscy

Parafia św. Antoniego w Lublinie
 

Zdjęcia z Adwentowego Dnia Skupienia Akcji Katolickiej
 

 

Życzenia świąteczne

 

 

„Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdy nie było dla nich miejsca w gospodzie”
/Łk 2,7/

 

 

Dzieląc się wiara i radością z Tajemnicy Bożego Narodzenia życzymy Księżom Asystentom, wszystkim Akcjonariuszom i ich Rodzinom oraz naszym Przyjaciołom i Sympatykom, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły radość, pokój oraz wzmocnienie ducha. Niech nowonarodzony Jezus, Syn Boży obdarzy nas miłością i pokojem, abyśmy byli gotowi przyjąć Go do swojego życia i jako jego uczniowie radośnie kroczyli droga Ewangelii, a zrodzona w noc narodzenia Pańskiego nadzieja niechaj czyni dobrym i pomyślnym nadchodzący Nowy Rok.

 

Dziękujemy za wszelka życzliwość dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

 


Archidiecezjalny Asystent Akcji Katolickiej
ks. dr Maciej Staszak

Prezes IAKAL
Małgorzata Stacharska

 

 

 

Boże Narodzenie 2012

 

 

Modlitwa za parlamentarzystów

Modlitwa za parlamentarzystów

 

Czcigodni Księża Asystenci, Członkowie Akcji Katolickiej

     W roku bieżącym z inicjatywy członka Akcji Katolickiej, wiceprezesa Zarządu DIAK diecezji radomskiej, posła na Sejm RP pana Roberta Telusa powstał Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Członkowie tego Zespołu zwrócili się do władz Akcji Katolickiej w Polsce z prośbą o objęcie, przez członków naszego stowarzyszenia, modlitwą wszystkich 560 parlamentarzystów w celu wypraszania łaski podejmowania dobrych decyzji dla naszej Ojczyzny. Intencją Zespołu Parlamentarnego jest, aby była to modlitwa indywidualna. Modlitwa obejmie wszystkich posłów i senatorów, bez względu na ich przynależność partyjną, czy wyznawany światopogląd.
     Odpowiadając na to wezwanie Krajowy Instytut Akcji Katolickiej zwraca się z prośbą
o podjęcie tego zobowiązania przez wszystkich członków Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka archidiecezji lubelskiej podejmuje modlitwę za 10 parlamentarzystów. Udzielając duchowego wsparcia modlić się będziemy za posłów i senatorów codziennie modlitwą ?Wierzę w Boga?.
     Ufamy, że to wyznanie wiary uczynione przez nas za nich, przyniesie błogosławione skutki w postaci umocnienia w wierze i dobrych decyzjach tych, którzy przyznają się do Boga oraz nawrócenie dla tych, którzy go nie znają lub znać nie chcą. Serdecznie prosimy
o przekazanie tej prośby wszystkim członkom Akcji Katolickiej.