Wakacje 2020

Witam Państwa kilka informacji dotyczących koloni dla dzieci w roku 2020. Ponieważ Ministerstwo pozwoliło na wyjazd jednak musimy zachować pewne wytyczne, więc uległa liczba uczestników, na każdy turnus możemy zabrać tylko 42 osoby. Ponieważ wyjazd do Bułgarii został odwołany rozszerzyliśmy ofertę o jeszcze jeden turnus w góry do Kacwina od 29.07 do 7.08 2020 r. Ze względu na odkażanie obiektu wyjazd na I turnus  do Kacwina zostanie o jeden dzień przesunięty czyli wyjazd 17.07. 2020 r.
W czasie wyjazdu każdy Rodzic lub opiekun musi wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Każdy uczestnik wypoczynku ma być zaopatrzony w maseczkę. Pozostałe informacje będą na stronie Parafialnej  Niemce a wam przesyłam załączniki. Mam prośbę aby te osoby które nie wpłaciły zaliczki potwierdziły chęć wyjazdu tak aby nie blokować miejsc.

Dokumenty do pobrania:

Życzenia Wielkanocne 2020

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosił dzieła Pana.
Ps. 118

Święte Triduum Paschalne wieńczy Niedziela Zmartwychwstania, to dzień, do którego przygotowywaliśmy się przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. W Środę Popielcową u progu tego czasu, usłyszeliśmy przypomnienie „pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Jak nigdy dotąd w tym roku przyszło nam w Wielkim Poście doświadczyć prawdziwości tych słów, jak nigdy dotąd uświadamiamy sobie jak małym i kruchym jest człowiek w tym świecie, jak małym i kruchym jest wobec Boga człowiek, który mieni się tak często panem świata.
W tym doświadczeniu naszej słabości, niemocy a często i braku nadziei staje przed nami Chrystus Zmartwychwstały, Ten, który zjednoczył się z ludzkim losem aż po przyjęcie cierpienia, aż po śmierć na krzyżu. On Zmartwychwstały w tym dniu Wielkanocy, podnosi wysoko swą rękę ponad naszą ziemią ukazując moc Pana, moc Boga, który włada życiem każdego człowieka i losami całego świata. On jest dla nas znakiem Bożej miłości, miłości Ojca który jest z nami w każdym momencie naszego życia.
W tak trudnym dla nas czasie, kiedy wielu z nas przeżywa Święta Wielkanocy nie mogąc uczestniczyć fizycznie w Eucharystii, nieraz z dala od swych bliskich, życzymy Państwu aby wiara w Chrystusa, który ze śmierci przeszedł do życia zaowocowała nadzieją na powrót do tego, co stanowi naszą codzienność, do zwykłego życia. Szukając dzisiaj źródła siły i nadziei zwróćmy się w stronę Zmartwychwstałego, który jest dla wierzących jak wschodzące Słońce, zdolne rozjaśnić każdy mrok, każdą ciemność ludzkiego życia. Niech wzniesiona wysoko ręka Pańska będzie dla nas znakiem Bożego błogosławieństwa, nadziei na spełnienie oczekiwań by powrócić do życia, w którym moglibyśmy na powrót pracą, modlitwą i gromadzeniem się na Łamanie Chleba chwalić Pana.


Ks. dr Michał Głowacki       Małgorzata Stacharska
Archidiecezjalny Asystent          Prezes IAKAL
Akcji Katolickiej 

Wielkanoc 2020 r.

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2020

Wielka tajemnica wiary
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa
REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE
Źródłem kierunków formacji członków Akcji Katolickiej jest „Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022” z hasłem „Eucharystia daje życie”. W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Realizację wyznaczonego przez KEP programu rozpoczynamy wraz z pierwszą niedzielą Adwentu.
Zadania członków Akcji Katolickiej 
Propozycja programu duszpasterskiego Kościoła, zachęca nas członków Akcji Katolickiej a więc ludzi podejmujących odpowiedzialność za nasze wspólnoty parafialne, do zainicjowania i czynnego włączenia się w zaadoptowanie programu na potrzeby parafii. Odnowa oblicza lokalnej wspólnoty wiernych doprowadzi do odnowy oblicza wspólnoty całego Kościoła i Ojczyzny. Włączmy się więc:
– w tworzenie parafialnych zespołów liturgicznych, zaangażowanych w celebrację Mszy św., szczególnie niedzielnych,– dalsze rozwijanie posługi nadzwyczajnych szafarzy,
– w budzenie powinności dawania świadectwa w rodzinie i parafii o świętowaniu niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu,
– świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym, poprzez utworzenie pozaliturgicznej oferty parafialnej dla całej wspólnoty.
Formacja
W kolejnym roku naszej chrześcijańskiej wędrówki stajemy gotowi do współrealizacji wyznaczonego na kolejne trzy lata programu, w którym szczególne światło wskazuje nam na Eucharystię. Pomogą nam w tym opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych między diecezjalnych rekolekcji. Zachęcamy także do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji w DIAK-ach, które dotychczas tej formy nie podejmowały. Proponujemy również, lekturę dokumentów Kościoła w tym encyklik: „Ecclesia de Eucharistia” św. Jana Pawła II oraz  adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis”.

CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU
 Świętując 100 lecie niepodległości Polski

Nadal w Polsce podejmowane będą dalsze obchody z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości.
Uchwały Sejmu RP w kolejnym roku tych obchodów upamiętniają Bitwę Warszawską z 1920 roku w jej 100. Rocznicę Cudu nad Wisłą. Ponadto Sejm RP ustanowił patronów roku 2020.  Uhonorowani zostali: Św. Jan Paweł II – papież, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Teodor Axentowicz. W kontekście naszych społecznych inicjatyw zachęcamy do bliższego ukazania tych postaci. Niech staną się inspiracją do planowanych konferencji i wystaw. Ukażmy ich odwagę i zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej.
UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA
90 rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce

W roku 2020 przypada 90 rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce. W ślad za nauczaniem Papieża Piusa XI i wskazaniem istotnego zadania dla świeckich skupionych w Akcji Katolickiej, 24 listopada 1930 r. kard. August Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Zredagowany przez Prymasa Hlonda Statut 27 listopada 1930 r. zatwierdził Pius XI. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, najwyższą sankcję prawną.
Zachęcamy by podczas tegorocznych Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, naszego Święta patronalnego zaakcentować w DIAK-ach tę rocznicę. Włączmy się w modlitewne wsparcie procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda. Obchody krajowe 90 rocznicy powołania Akcji Katolickiej w Polsce podejmiemy łącznie ze zbliżającą się XXV. rocznicą powołania odrodzonej Akcji Katolickiej przypadającą w maju 2021 roku.
 Św. Jan Paweł II
Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności, jego obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka a od 2017 roku Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – św. Jana Pawła II. Zachęcamy do podjęcia szeregu inicjatyw wyrażających wdzięczność i hołd Wielkiemu Papieżowi. Sięgając do źródeł chrześcijaństwa Papież uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta została Polska i Europa, a które dziś próbuje się podważyć i zniszczyć. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które nam pozostawił będzie szczególnie dla nas, skupionych w Akcji Katolickiej inspiracją do troski o umocnienie wielkiej tajemnicy wiary. Podążajmy nie tylko papieskimi trasami, ale nade wszystko wędrujmy z jego nauczaniem, mocą i wytrwaniem. Nieustannie poprzez wstawiennictwo naszego Patrona, prośmy by wspierał Akcję Katolicką w Polsce.

 Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński
Akcja Katolicka weźmie udział w uroczystości beatyfikacyjnej Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, zachęcamy do trwania na modlitwie oraz ciągłego odkrywania pozostawionego nauczania. Niech wzorem dla nas będzie jego odwaga i bezgraniczne zawierzenie Maryi.
PODSUMOWANIE
Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest możliwe bez uwierzenia w Tego, Który realnie i prawdziwie jest obecny w Eucharystii. Wprowadzajmy Chrystusa w samo centrum spraw ludzkich. Zjednoczeni w formacji, modlitwie i działaniu nie pozwalajmy na postępującą sekularyzację. Mocą płynącą z Eucharystii dawajmy z odwagą świadectwo wiary i stanowczy opór atakom kierowanym na Kościół.
Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
   
   † Mirosław Milewski                                                     Urszula Furtak Krajowy Asystent Kościelny                                Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej
serdecznie zaprasza do udziału w pielgrzymce
,,Śladami Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Polskich Świętych i Błogosławionych”

Kalwaria Pacławska – Strachocina – Komańcza – Dukla – Miejsce Piastowe
25-26 kwietnia 2020 r.

Kalwaria Pacławska – Jerozolima Wschodu

Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej i Znalezienia Krzyża Świętego

Kalwaria Pacławska nazywana jest Jerozolimą Wschodu.
Od trzech wieków odwzorowuje jerozolimską Golgotę.
Mówią o niej też: Jasna Góra Podkarpacia.

Niewielka miejscowość leżąca 24 km od Przemyśla, nieopodal ukraińskiej granicy, przypomina ukształtowaniem terenu autentyczne miejsca Męki Pańskiej. Pielgrzymi przybywają tu ze względu na dróżki kalwaryjskie, a przede wszystkim, by stanąć przed obrazem Matki Bożej Pacławskiej. Ten obraz ma szczególną wymowę. Madonna na obrazie ma odsłonięte prawe ucho, stąd zaczęto mówić, że lepiej słyszy prośby pielgrzymów, a Madonnę nazwano Matką Bożą Słuchającą.  Znajdują się tu cztery szlaki pątnicze: Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej, Matki Bożej Bolesnej oraz Pogrzebu i Wniebowzięcia NMP.

Strachocina

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli
w Strachocinie

Strachocina stała się miejscowością znaną w Polsce i poza jej granicami poprzez kult św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski.
Kult św. Andrzeja Boboli w Strachocinie rozpoczął się 16 maja 1988 roku, gdy w sposób uroczysty do świątyni zostały wniesione relikwie Świętego i umieszczone w nowym ołtarzu poświęconym św. Andrzejowi. 19 marca 2007 r. metropolita przemyski podpisał dekret ustanawiający kościół w Strachocinie sanktuarium św. Andrzeja Boboli.

Komańcza

Klasztor sióstr „Nazaretanek”

Klasztor sióstr Nazaretanek w Komańczy znajduje się
w dolnej części wsi, przy wyjeździe w kierunku Rzepedzi.
Od 29 października 1955 do 28 października 1956 r. przebywał tu, internowany przez władze PRL, Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Na pamiątkę tego faktu, utworzono w klasztorze Izbę Pamięci Kardynała w której zgromadzono wiele pamiątek związanych z jego obecnością w tym miejscu.

Dukla

Sanktuarium św. Jana z Dukli

Jest miejscem w którym przybywający pielgrzymi wypraszają przez wstawiennictwo Patrona Polski potrzebne łaski dla siebie i swoich najbliższych, a następnie pielgrzymują ponownie, aby podziękować za liczne cuda, które dokonały się przez Jego wstawiennictwo

Miejsce Piastowe

Sanktuarium św. Michała Archanioła
i bł. Bronisława Markiewicza

Miejsce kultu religijnego.
W 1892 ks. Bronisław Markiewicz założył tu zakład wychowawczy i szkołę dla sierot prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła.
W dniu 29 września 2007 r. kościół został ustanowiony jako Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Koszt pielgrzymki: 170 zł ( w tym: przejazd, nocleg , obiadokolacja w dniu 25.04, śniadanie w dniu 26.04, ubezpieczenie)
Zapisy w sekretariacie Instytutu Akcji Katolickiej:
czwartek w godz. 13:00 – 19:00, piątek w godz. 8:00 -12.00
tel.: 81 443 19 22
tel. kom.: 516 167 552

Zapisy ( imię i nazwisko, pesel) i rezerwacja miejsc do 15 kwietnia 2020 roku.
Informacji udziela : Urszula Siedlecka tel: 661 946 192

Wyjazd w dniu 25 kwietnia 2020 r. o godz. 5:30 z Placu Zamkowego w Lublinie
Zbiórka na placu godz. 5:15

Kalendarium 2020

KALENDARIUM IAKAL NA ROK 2020 r.

MIESIĄCZADANIEDATA REALIZACJIODPOWIEDZIALNIUWAGI
StyczeńKoncert świąteczno -noworoczny  połączony z opłatkiem dla członków  i sympatyków AK oraz podsumowanie ,,Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”11.01.2020 r.Zarząd IAKAL              Ks. Michał Głowacki P.Małgorzata Stacharska
P. Paweł Czarnomski Ks. Wiesław Kosicki
Styczeń157 Rocznica Powstania Styczniowego w Klarowie                     k. Milejowa26.01.2020 r.POAK w Milejowie                  P. Maria Gajowiak
LutyPosiedzenie Rady KIAK – sprawozdawczo  – wyborcze,Spotkanie Asystentów Diecezjalnych z Asystentem Krajowym –  Warszawa 8.02. 2020 r.PrezesMałgorzata  StacharskaP. Tadeusz Nowak                               Ks. Michał Głowacki
LutyRada Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej:29.02.2020 r.Zarząd, Komisja Rewizyjna,Ks. Michał Głowacki
Ks. Marek Sapryga Proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe,
P. Stanisław Zwolan  Prezes POAK
MarzecRekolekcje dla Zarządów                       i liderów  AK : Lublin, Sandomierz…….. 13 – 15 marcaCZĘSTO CHOWA(piątek, sobota, niedziela)Prezes
MarzecWielkopostny DzieńSkupienia dla członków AKAL21.03.2020 r.Lublin, parafia św. Urszuli LedóchowskiejZarząd                                P. Helena Palejczuk                 Prezes POAK                                   
KwiecieńŚwięto Chrztu Polski14.04.2020 r.Zarząd KIAK,Prezesi DIAK
KwiecieńUroczystość św. Wojciecha, patrona AK w PolsceGłówne uroczystości – Gniezno23.04.2020 r.26.04.2020 r.Zarząd KIAK,Prezesi DIAK
KwiecieńRada KIAK – wyborcza : Gniezno25.04.2020 r.Zarząd KIAK,Prezesi DIAK
MajMatki Bożej Królowej Polski Częstochowa03.05.2020 r.Zarząd KIAK,Prezesi DIAK
Maj100. Rocznica urodzinśw. Jana Pawła II18.05.2020 r.Zarząd KIAKPrezesi DIAKPrezesi POAK
MajDoroczna pielgrzymka AKAL do Matki Bożej Kębelskiej                            w Wąwolnicy.31.05.2020 r.Zarząd
Ks. Michał Głowacki
POAK w Nałęczowie
 
CzerwiecBeatyfikacja Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego07.06.2020 r.Zarząd KIAKPrezesi DIAKPrezesi POAK
CzerwiecOgólnopolska pielgrzymka                AK na Jasną Górę.19.06. – 20.06.2020Zarząd
Ks. Michał Głowacki
Prezesi POAK
Lipiec/ SierpieńKolonie letnie dla dzieci i młodzieży organizowane przez IAKAL, POAK-  i.29.06.-  31.08.2020 r.Tadeusz Nowak – Prezes POAK – Niemce
Zarząd
Prezesi POAK
Sierpień100. Rocznica Cudu nad Wisłą15.08 2020 r.Zarząd
Prezesi POAK
SierpieńSpotkanie modlitewne                       i spotkanie integracyjne w Nałęczowie29.08.2020 r.( sobota)Zarząd
Prezesi POAKP. Ryszard Pochroń – Prezes POAK                       w Nałęczowie
WrzesieńZakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu                          bł. Ks. J. Popiełuszki 14.09.2020 r.KIAK,Zarząd
WrzesieńOgólnopolskie Forum Duszpasterskie – Poznań.19.09.2020 r.
Październik XX Dzień Papieski13.10.2020 r.Zarząd, Prezesi POAK
Ks. Michał Głowacki
PaździernikUroczystość św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce 22.10. 2020 r.Zarząd
Ks.  Michał Głowacki
Prezesi POAK
ListopadRekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych, spotkanie z Asystentem KrajowymMiejsce –Ks. Michał Głowacki
ListopadXI Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej – Warszawa08.11.2020 r.KIAKZarząd
Prezesi POAK
ListopadWieczornica z okazji Święta Niepodległości10.11.2020 r. (wtorek)Zarząd
Ks. Michał Głowacki
ListopadJubileusz 102- lecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości11.11.2020 r.Prezesi POAK
Ks. Michał Głowacki
ListopadRada KIAK – WarszawaPrezesDelegat
ListopadUroczystość Chrystusa Króla święto patronalne Akcji Katolickiej- Adwentowy Dzień Skupienia dla członków AKAL21.11.2020 r. (sobota) – MełgiewZarząd
Ks. Michał Głowacki
Prezesi POAK