Sympozjum „Błogosławiony Stanisław Starowieyski – w służbie Bogu i Ojczyźnie”

Organizacją Sympozjum „Błogosławiony Stanisław Starowieyski – w służbie Bogu i Ojczyźnie” lubelska Akcja Katolicka uczciła 70-lecie śmierci swego Patrona. To jeden z dziewięciu świeckich wśród 108 męczenników polskich czasu wojny beatyfikowanych w 1999 r. przez Jana Pawła II. Ziemianin wysokiego rodu, kapitan artylerii konnej odznaczony orderem Virtuti militari i Krzyżem Walecznych, świetny gospodarz, organizator życia społecznego i religijnego w międzywojennej Polsce, charyzmatyczny lider Sodalicji Mariańskiej, Ligi Katolickiej i Akcji Katolickiej na terenie zamojskiej i lubelskiej ziemi, niezłomny wiarą więzień obozów koncentracyjnych, zamęczony w Dachau.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Pod przewodnictwem ks. prof. Marka Starowieyskiego w kościele Akademickim, a po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego (głównego Patrona Akcji Katolickiej w Polsce) i wspomnieniu Jego 30 rocznicy śmierci uczestnicy udali sie do Auli Uniwersytetu. Rolę gospodarzy spotkania pełnili: Małgorzata Stacharska ? prezes lubelskiej AK, ks. dr Marek Szymański ? asystent kościelny lubelskiej AK, Stanisław Zwolan ? prowadzący obrady.

Niezwykłą postać Patrona Akcji Katolickiej przybliżali zebranym najlepsi w kraju znawcy tematu: Andrzej Starowieyski ? Syn Błogosławionego, który przybył z żoną ? Marią, ks. prof. Marek Starowieyski ? bratanek męczennika, ks. dr Tomasz Kaczmarek ? postulator generalny procesu beatyfikacyjnego 108 męczenników, ks. prof. Jarosław Popławski z KUL, ks. Zbigniew Kulik ? autor biografii Stanisława Starowieyskiego. Z okolicznościowym wykładem-refleksją nad inspiracją Błogosławionego dla dzisiejszej Akcji Katolickiej wystąpiła mec. Halina Szydełko ? prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
Uczestnicy sympozjum z wielkim zaciekawieniem i wdzięcznością wysłuchali świetnych wykładów, żywo dyskutowali nad wykorzystaniem wielkiego skarbu, jaki ma Akcja Katolicka w Polsce w osobie Bł. Stanisława, wielkim pragnieniem obecnych byłaby kanonizacja Patrona.
W spotkaniu wzięły udział delegacje z innych diecezji – warszawskiej, zamojskiej, płockiej. Przyjechały również poczty sztandarowe ze szkół noszących imię Stanisława Starowieyskiego: Szkoły Podstawowej w Bratkówce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie. Były też Siostry Franciszkanki z Łabuń ? miejsca pochówku Bł. Stanisława.
Dziękując organizatorom i uczestnikom tego wydarzenia można z pewnością stwierdzić, że spotkanie ożywiło i utrwaliło kult Błogosławionego Stanisława Starowieyskiego, poszerzyło grono Jego przyjaciół, stworzyło między nimi nowe więzy.

Sympozjum z racji 70-tej rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Stanisława Starowieyskiego


Zarząd Instytutu Akcji Katolickiej
wraz z członkami i sympatykami Akcji Katolickiej
Archidiecezji Lubelskiej uprzejmie zaprasza
na
SYMPOZJUM
z racji 70-tej rocznicy męczeńskiej śmierci
bł. Stanisława Starowieyskiego

 

Błogosławiony Stanisław Starowieyski ?
w służbie Bogu i Ojczyźnie

 

Lublin – 28 maja 2011 ? KUL, Al. Racławickie 14

 

Program:

 

8:30 Rejestracja gości ? Recepcja ?Hol Główny KUL

9:00 Msza św. w Kościele Akademickim KUL
Aula im. Stefana kard. Wyszyńskiego

10:15 Powitanie zebranych Gości ? Prezes Zarządu IAKAL Małgorzata Stacharska,
Słowo wstępne Krajowego Asystenta AK Bpa M. Leszczyńskiego

10:30 Świadectwo 108 Męczenników za wiarę z czasu II wojny światowej
– ks. prał. dr Tomasz Kaczmarek (UMK Toruń)

11:00 Błogosławiony Stanisław ? działacz społeczno ? katolicki
– ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (UKSW Warszawa)

11:30 Takiego Ojca zapamiętałem – p. Andrzej Starowieyski

 

12:00 przerwa na posiłek (stołówka KUL)

 

13:00 Męczeństwo bł. Stanisława Starowieyskiego jako udział w tajemnicy paschalnej
Chrystusa – ks. prof. dr hab. Jarosław M. Popławski (KUL Lublin)

13:30 Bł. Stanisław Starowieyski ? wzór do naśladowania dla członka Akcji
Katolickiej – p. Halina Szydełko Prezes KIAK

14:00 Wystąpienia Gości

 

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

 

Asystent Diecezjalny
Ks. Dr Marek Szymański

 

Prezes Zarządu IAKAL
Małgorzata Stacharska

Błogosławiony Stanisław Kostka Starowieyski

(1895 – 1941)

Stanisław Starowieyski urodził się w Ustrobnej na terenie diecezji przemyskiej 11 maja 1895 roku. Poślubiwszy w Łabuniach w 1921 roku Marią Szeptycką, osiadł w Łaszczowie, na ziemi tomaszowskiej. Organizował stowarzyszenia młodzieży katolickiej w powiecie tomaszowskim oraz przyczynił się do powstania Sodalicji Mariańskiej Panów Ziemi Tomaszowsko-Zamojskiej. W 1932 roku został wiceprezesem a w 1935 roku prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Lublinie. Od 1934 roku był szambelanem Ojca św. Piusa XI.

Zatrzymany przez bolszewików we wrześniu 1939 roku szczęśliwie uszedł z ich rąk. Aresztowany przez gestapo 19 czerwca 1940 roku, przeszedł cztery stacje drogi krzyżowej: Rotundą Zamojską, Zamek Lubelski, Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau. W obozie koncentracyjnym Dachau dzielił się ostatnim kawałkiem chleba z potrzebującymi i nawrócił człowieka niewierzącego, który uważał go za świętego. Zmarł zamęczony w Dachau, 13 kwietnia 1941 roku w samą uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Błogosławiony Stanisław Starowieyski jest patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

Stanisław Starowieyski
Stanisław Starowieyski