Życzenia Świąteczne i podziękowania

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic”
(Iz 9,5-6).

Przyjmując ludzkie ciało Bóg stał się w Betlejem Bogiem bliskim dla każdego człowieka. To wszystko, co dotąd Bóg objawił o sobie, co można było o Nim powiedzieć przyjmuje ludzką postać dziecięcia złożonego w ręce Maryi. Od tego momentu, chcąc poznać Boga, chcąc doświadczyć Jego miłości człowiek musi stanąć przed Nim, przed Chrystusem. On jest doskonałym objawieniem Ojca i Jego miłości do każdego człowieka. Chrystus przychodzi na świat nie tylko po to, aby mówić o Bogu, ale by nasze ludzkie życie włączyć w życie Boże, by je przemienić na takie, które jest zgodne z wolą Ojca. To wydarzenie, które przemieniło historię całego świata wspominamy w liturgicznych obchodach Narodzenia Pańskiego. Jak nauczał papież Benedykt XVI „nie są one tylko wspomnieniem, ale przede wszystkim tajemnicą; nie są tylko pamiątką, ale także obecnością”. Na te nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego życzymy aby każdy z Was nie tylko wspomniał wydarzenia z Betlejem, ale w liturgii stał się ich uczestnikiem. Aby stając obok Maryi i Józefa, pasterzy i aniołów mógł
wychwalać miłość Boga objawioną w Jego Synu. Niech Bóg, który uniżył się
z wysokości nieba by stać się solidarnym z człowiekiem uzdolni każdego z Was do solidarnej miłości z potrzebującymi. Życzymy aby Chrystus-Książę pokoju przyniósł pokój w Waszych sercach, rodzinach i na całym świecie.
Dziękujemy za wszelką życzliwość dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

Archidiecezjalny Asystent Akcji
ks. dr Maciej Staszak

Katolickiej Prezes IAKAL
Małgorzata Stacharska

Boże Narodzenie 2017

Modlitwa do Jana Pawła II oraz akt oddania

Modlitwa do Św. Jana Pawła II
patrona Akcji Katolickiej w PolsceJanie Pawle II, nasz Święty Patronie,
zjednoczony z Chrystusem
i całkowicie oddany Maryi.
Ty, który przykładnie
realizowałeś swoje powołanie,
całym życiem świadczyłeś
o wielkiej miłości do Boga i ludzi,
wzywając nas do wypłynięcia
na głębię i apostolskiego życia.
Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej
w Polsce i mój Święty Patronie,
uproś dla nas u Boga łaskę powołania
i umocnienia, dar odwagi i mądrości.
Prosimy zanieś przed Boży tron
swoją modlitwę,
abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład,
podejmując apostolskie wyzwania,
byli Jego znakiem i świadectwem dla świata.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami!
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Akt oddania
Akcji Katolickiej w Polsce
Św. Janowi Pawłowi II

Święty Janie Pawle II Wielki Apostole narodu polskiego
i Patronie Akcji Katolickiej w Polsce,
w duchu wiary i chrześcijańskiej miłości
zawierzamy Tobie nas, nasze rodziny
i wszystkie nasze dzieła.
Ufając w Twoje wstawiennictwo przed Bogiem,
polecamy Księży Asystentów
i wszystkich Członków Akcji Katolickiej w Polsce.
Czuwaj nad nami wszystkimi, abyśmy nie ustawali
w ofiarnej służbie dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny.
Spraw, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej
wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi.
Święty Janie Pawle II,
wypraszaj nam u Boga potrzebne łaski –
wytrwałość w wierze, prawość sumień,
poczucie odpowiedzialności za Kościół święty,
wierność najwyższym wartościom,
wzajemne zrozumienie i jedność w działaniu,
życie w prawdzie i w miłości
do Chrystusa naszego Pana i Jego Matki Maryi.
Święty Janie Pawle II, nasz Patronie,
pomóż nam odnajdywać mądrość
i moc w wypełnianiu zadań,
do których powołuje nas Chrystus
w swoim Kościele. Amen
Św. Janie Pawle II, módl się za nami!