Święto Chrztu Polski

Wywieś flagę w Święto Chrztu Polski

Akcja Katolicka w Polsce wraz z Fundacją „Słowo” kolejny raz zaprasza do Świętowania Chrztu Polski. Zachęcamy Rodaków do włączenia się w dniu 14 kwietnia 2021 w akcję „Wywieś flagę”. Wywieszanie w tym dniu flagi państwowej, nie tylko podkreśli wagę tego Święta w naszej Ojczyźnie, ale też pokaże ścisły związek naszego chrześcijańskiego fundamentu i polskiej państwowości. Zapraszamy do udostępniania na stronach internetowych i niezliczonych kontach społecznościowych plakatu zachęcającego do uroczystego świętowania narodzin naszego Państwa.

Szanowni Państwo, Sejm RP przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku ustanowił Święto Chrztu Polski. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. 

Święto to obchodzone w Polsce dopiero po raz trzeci, staje się też okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek jej państwowości. 

Raz jeszcze zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie tego święta, zachęcenie Polaków do wywieszenia flag (wzór banneru i plakatu w załączeniu) i do refleksji nad tym niezwykle ważnym wydarzeniem w naszej historii, od którego minęło już 1055 lat.

Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Jan Klawiter, Prezes Fundacji „Słowo”

Życzenia Wielkanocne 2021

STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS

Krzyż stoi, choć zmienia się świat

W Wielki Piątek krzyż Chrystusa odsłaniany i ukazywany wierzącym jest znakiem życiodajnej śmierci Zbawiciela. Dla wszystkich wierzących, wpatrzonych w niego w kościołach całego świata jest znakiem świętym, znakiem zbawienia. W tej chwili adoracji przypomina on jednak także tych ludzi, którzy stojąc pod krzyżem na Golgocie widzieli w nim znak największej hańby i ostatecznego upadku Tego, który ośmielił się nazywać Synem Bożym. Cóż bowiem może być dla człowieka większym znakiem upadku niż jego śmierć?

Ten znak hańby, po trzech dniach staje się jednak dla wszystkich znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i wszelkim złem, znakiem Zmartwychwstania, nadziei i mocy. Przez wieki stojąc wywyższony ponad światem krzyż głosi śmierć, śmierć przyjętą przez Chrystusa ale i śmierć ostatecznie pokonaną przez Jego Zmartwychwstanie. Bez względu na to, w jakim kierunku zmierza świat, jakie burze i nawałnice przetaczają się przez niego, jak bardzo wydawać by się mogło, że zło na świecie triumfuje, krzyż niezmiennie odnosi nas do Chrystusa, Chrystusa Zmartwychwstałego, który w tym znaku przypomina: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).

Żyjemy w świecie, który zmienia się w tak szybkim tempie, że czasem wydaje się, że w naszym życiu dzień niepodobny do dnia. Przyszło nam żyć nie tylko w czasach epidemii, ale w czasach, w których zewsząd słyszymy, że teraz nie ma już w dzisiejszym świecie nic stałego, jednej prawdy, jednej miłości, jednego dobra, że to wszystko zależne jest od człowieka, że to człowiek, jak Bóg będzie teraz określał co jest prawdą, miłością, dobrem i złem. Wpatrzeni w krzyż Chrystusa – znak Zmartwychwstania, życzymy państwu, aby w naszym zmieniającym się świecie, wznosił się on w Państwa życiu ponad to wszystko, co skłania czasem do myślenia o utracie nadziei i wiary, o zwycięstwie zła nad dobrem. Niech krzyż w państwa kościołach, z przewieszoną na ramionach stułą, ten w państwa domach, ten na grobach państwa bliskich będzie światłem wskazującym drogę do Zmartwychwstałego, do Boga będącego źródłem jedynej prawdy, miłości i dobra. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym w Eucharystii w poranek Wielkanocy przypomni każdemu z Państwa: „Stat Crux dum volvitur orbis”, przypomni słowa Zbawiciela: „miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.

Małgorzata Stacharska Prezes Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiejks. Michał Głowacki Asystent Kościelny Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej

WIELKANOC 2021