Akcja Katolicka – APEL

 

Akcja Katolicka apeluje:
Nie popełniajmy tych samych błędów. Idźmy głosować. Głosujmy na ludzi, których poglądów i sumień
możemy być pewni.

Wybory 2015

 

Szanowni Państwo!

Przed nami kolejne wybory. Nie sposób przecenić ich znaczenia. Będziemy wybierać posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP, najwyższej władzy ustawodawczej w naszym kraju.
W tych wyborach niezmiernie ważny jest nasz udział, nasza obecność przy urnach wyborczych. Równie ważny jest wybór ludzi, którzy będą stanowić prawo w nowym parlamencie, prawo dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To nasz obywatelski obowiązek, to wyraz odpowiedzialności za Ojczyznę, za społeczeństwo, za nasze rodziny. Jak często lekceważymy bierne prawo wyborcze, a przecież naszymi decyzjami, naszym wyborem możemy wpływać na losy Polski. Gdybyśmy podchodzili do tego z pełną odpowiedzialnością, moglibyśmy nie dopuścić, by zawiązała się koalicja rządząca, jak w Sejmie obecnej kadencji, która podejmowała ustawy szkodliwe z punktu widzenia dobra kraju i społeczeństwa.
Tak było w przypadku wysłaniu 6-laków do szkół, które nie stworzyły właściwych warunków na przyjęcie dzieci tej grupy wiekowej. Tak było w przypadku wydłużenia wieku emerytalnego, czy zawłaszczenia pieniędzy obywateli, jak w przypadku ustawy, która sprawiła, że każdy z 16 milionów Polaków odkładających na emeryturę w Otwartych Funduszach Emerytalnych stracił ponad połowę swoich życiowych oszczędności.
Dodajmy do tego jeszcze ustawy godzące w chrześcijański system wartości, w polskie rodziny, jakimi były tzw. konwencja przemocowa szeroko otwierająca drzwi do polskiego prawa ideologii gender, czy kłamliwa z założenia ustawa rzekomo mająca służyć leczeniu niepłodności. Że wspomnę jeszcze na koniec kuriozalną ustawę ws/ uzgodnienia płci spreparowaną głównie dla ułatwienia zawierania związków homoseksualnych. Na szczęście ten Sejm i ten Senat kończą swoją niechlubną działalność. Od nas jednak zależy, aby w obu izbach parlamentu nie zasiedli ludzie, którzy podnosili ręce za przyjęciem tych szkodliwych, ideologicznych legislacji.
Nie popełniajmy tych samych błędów. Idźmy głosować. Głosujmy na ludzi, których poglądów i sumień możemy być pewni. Na ludzi o czytelnej formacji chrześcijańskiej, cieszących się zaufaniem i poważaniem w swoich środowiskach. Wybierajmy kandydatów nie tylko głoszących wartości chrześcijańskie, ale żyjących i kierujących się nimi w swej działalności publicznej. Kryteriami wyboru właściwego kandydata niech będzie nauczanie Kościoła mówiące, iż: „..właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności przez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne” Wybierając oceńmy cechy osobowe kandydata, prawość, kompetencje, styl życia, stosunek do biednych, umiejętność słuchania i tożsamość wiary z życiem.
I jeszcze jedno. Rok temu przeżywaliśmy jakże dramatyczne w swym przebiegu wybory do samorządu terytorialnego, których transparentność do dziś budzi wiele uzasadnionych wątpliwości, a przedłużająca się procedura liczenia głosów wykazała rażące niedostatki instytucji odpowiedzialnych za ich sprawny przebieg. Dlatego tak ważny jest udział ludzi odpowiedzialnych, rzetelnych, uczciwych jako członków komisji wyborczych i mężów zaufania. Gorąco zachęcamy Państwa do angażowania się w prace OKW. To także wyraz naszego obywatelskiego zaangażowania.
Jak zawsze, także w tym jakże ważnym okresie, nie zapominajmy o modlitwie. Ona jest źródłem natchnienia, odwagi w obliczu trudności, jest źródłem mądrości w podejmowaniu słusznych decyzji i dobrych wyborów.

Króluj nam Chryste!
Wybory 2015

Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej Jasna Góra, 17-18 czerwca 2011 r.

Program ogólnopolskiej pielgrzymki Akcji Katolickiej

Jasna Góra, 17-18 czerwca 2011 r.

„Miłość stanowi spełnienie wolności”

(Bł. Jan Paweł II – 4.06.1979)

17 czerwca ? piątek

1830 Jasna Góra ? Sala Różańcowa

Konferencja Akcji Katolickiej, w 30-lecie śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, pt. Per Mariam ? Soli Deo,

Referaty:

Droga życia Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

? Anna Rastawicka, Odpowiedzialna Generalna w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego (Częstochowa), Myśl społeczna w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

? Ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław), Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński

? ks. dr Bolesław Karcz, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

(Kraków)

2100 Kaplica Matki Boskiej ? Apel Jasnogórski

? Bp Mariusz Leszczyński, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej,

Czuwanie nocne ? Akcja Katolicka diecezji sandomierskiej.

18 czerwca ? sobota

900 Katedra w Częstochowie

? Słowo pasterskie i błogosławieństwo Abp. Stanisława Nowaka, Metropolity Częstochowskiego,

? słowo Bp. M. Leszczyńskiego,

? słowo Haliny Szydełko, prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,

1015 ? przejście na Jasną Górę,

1115 ? powitanie na Szczycie Jasnogórskim.

1130 ? Szczyt Jasnogórski

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i słowem Bożym J. E. Abp. Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski.

[program ]