OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ Kraków 2011

 

Nasze dziedzictwo ? Polska

(bł. Jan Paweł II, Kraków  Błonia 1979 r.)

OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL  PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Kraków  2011

pod patronatem

Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej W Polsce.

Szanowni PT Prezesi

Zapraszamy  Szanownych Prezesów i Zarządy DIAK do rozpropagowania idei festiwalu w swoich środowiskach oraz wyłonienia i zgłoszenia reprezentantów diecezji/województwa na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Do przeglądu można zgłaszać laureatów przeglądów (konkursów, festiwali) diecezjalnych, wojewódzkich a także innych szczebli, organizowanych przez Akcję Katolicką jak również przez inne środowiska.

KSM należy do ścisłego grona współorganizatorów naszego przedsięwzięcia. Prosimy o współpracę

Kraków, miasto Papieża Polaka, miasto królów, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, i wielu innych miejsc kultu, historii i tradycji, jest miejscem, gdzie mocniej bije serce każdego Polaka. Naszą szczególną troską jest, by biło ono tak w sercach młodego pokolenia.

Przyjazdowi na Przegląd do Krakowa można nadać dodatkowo charakter pielgrzymkowo ? turystyczny (np. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie, Katedra i Zamek Królewski na Wawelu – czy inne miejsca kultu i tradycji Narodu Polskiego.)

Każdemu z uczestników Festiwalu ofiarujemy w miarę potrzeb pomoc w realizacji programu przyjazdu (np. dodatkowy koncert ) i w miarę możliwości pokrycie części kosztów pobytu (posiłek , nocleg). Szczegóły do indywidualnego uzgodnienia.

Więcej informacji o Festiwalu w Regulaminie, który załączamy.

Uwzględniając liczne Państwa sugestie, w tym na Zebraniach Rady KIAK – jesiennym 6 listopada 2010 r. i  wiosennym 9 kwietnia 2011 r.  przyjmujemy formułę Festiwalu(a nie przeglądu), jak również termin (sobota).

Przepraszamy za krótki termin na zgłoszenia. Podyktowany jest względami organizacyjnymi, które przedstawiliśmy na zebraniach Rady KIAK. W przypadku trudności w przesłaniu pełnego zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesłanie przynajmniej wstępnej deklaracji uczestnictwa (a pełne zgłoszenie do 17 października).

PS. Na zebraniu Rady KIAK w dn. 9 kwietnia nie wszystkie diecezje odebrały Płyty DVD z VIII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej . Wysyłamy pocztą.

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy

Króluj Nam Chryste!

W imieniu Organizatorów

Stefan Majerczak                                                                   Jan Wilk

Wiceprezes Akcji Katolickiej                                             Prezes Akcji Katolickiej

Archidiecezji Krakowskiej                                                 Archidiecezji Krakowskiej

Koordynator Festiwalu

Kontakt:         608345139,

e-mail: stefan.majerczak@gmail.com

Kraków, 16 maja 2011 r.