koncesja dla Telewizji TRWAM

 

 

 

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce
W sprawie koncesji dla Telewizji Trwam

 

Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej stanowczo protestuje w związku z nieprzyznaniem Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej. Uważamy, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pozbawiona była podstaw merytorycznych, tym bardziej, że koncesje przyznano zupełnie nowym komercyjnym kanałom telewizyjnym, podczas gdy Telewizja Trwam jest nadawcą społecznym, cenionym, rekomendującym się wieloletnim stażem.
Asymetryczne traktowanie nadawców przez KRRiTv, noszące wszelkie znamiona dyskryminowania telewizji emitującej program religijny, godzi w fundamentalne zasady demokratycznego państwa i może być rozumiane, jako celowe ingerowanie w prawo do swobodnej wypowiedzi, którą chroni art. 10  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Zarząd KIAK zawraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrewidowanie postępowania koncesyjnego i uwzględnienie starań Telewizji Trwam o miejsce w multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.

 

Zarząd Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej

 

 

Czy praca może nas zbawić? Rekolekcje Akcji Katolickiej

 

 

Poprowadzi ks. prof. Janusz Lekan
Dom Spotkania w Dąbrowicy

 

Rozpoczęcie: 20.01.2012 o godz. 17.00
Zakończenie:  22.01.2012 o godz. 14.00

 

Zapraszamy członków i sympatyków
Akcji Katolickiej
Koszt rekolekcji: 160 zł.
Zgłoszenia: Piotr Skiba, tel.602217525
Zaliczkę w kwocie 60 zł. należy wpłacić
do 5.01 2012r. na konto
76 1240 2382 1111 0000 3902 1281
PEKAO SA III O/Lublin

 

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej
20-325 Lublin , ul. Droga Męczenników Majdanka 27, tel.814431922

 

 

 


PLAN REKOLEKCJI

Piątek (20.01):
18.30 – kolacja
19.40 ? Przygotowanie do Mszy św.
20.00 ? Msza św.
21.00 ? Apel Jasnogórski

Sobota (21.01):
8.00 ? Modlitwy indywidualne
8.30 – śniadanie
9.30 – Konferencja I
10.30 ? Różaniec
11.30 – Lektura duchowa i przygotowanie do Mszy św.
12.00 – Msza św.
13. 30 – obiad
15.00 – Warsztaty z Benedyktem, I
17.00 ? Konferencja II
18.30 – kolacja
20.00 ? Konferencja III
21.00 – Apel Jasnogórski + Rozmowy niedokończone

Niedziela (22.01):
7.30 ? Modlitwy poranne
8. 00 – śniadanie
8.45 ? Warsztaty z Benedyktem, II
9.45 ? Lektura duchowa
10.30 ? Konferencja IV
11.30 ? Przygotowanie do Mszy św.
12.00 ? Msza św.
13.30 – obiad
Zakończenie

 

W obronie krzyża

 

Stanowisko Rady Miasta Lublin
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie roli krzyża w dziejach Polski
i jego obecności w życiu publicznym

 

Ponad tysiąc lat temu, poprzez przyjęcie chrztu świętego, książę Mieszko włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Ten historyczny moment powszechnie uważany jest za początek polskiej państwowości, której symbolem obok białego orła stał się od początku krzyż. Te dwa nierozerwalne elementy naszej tożsamości narodowej towarzyszyły nam przez wieki i pokolenia, stając się ? zarówno w chwilach tryumfu, jak i klęski ? znakami naszej wolności lub dążenia do niej.

 

To z krzyżem trzymanym na piersi przedstawił naszego pierwszego władcę Jan Matejko, na krzyżu od wieków opiera się na swej kolumnie Zygmunt III Waza, to w imię krzyża z odsieczą Wiednia przybył Jan III Sobieski, z krzyżem w ręku prowadził do walki z bolszewikami ks. Ignacy Skorupka. Ogromne krzyże upamiętniają Palmiry, Katyń, poznański czerwiec, gdański grudzień i lubelski lipiec. Formę krzyża mają ordery i odznaczenia za zasługi zarówno wojenne,
jak i cywilne. Do krzyża odwoływali się w swej twórczości najwybitniejsi twórcy kultury polskiej. Krzyż wreszcie wpisany jest w polski krajobraz, znacząc nie tylko rozwidlenia dróg, ale także wszelkie miejsca pamięci.

 

Przed czternastu laty, 6 czerwca 1997 roku w cieniu krzyża na Giewoncie, Jan Paweł II dziękował Bożej Opatrzności
za to, że krzyż po latach niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego zniewolenia powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Papież wzywał by krzyż tam pozostał i przypominał o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie; by był świadectwem miłości Boga
do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Ojciec Święty z wielką determinacją wołał do swych rodaków: ?Nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym.?

 

Pamiętając o roli krzyża w dziejach Polski, w imię szeroko rozumianej tożsamości kulturowej Polaków, Rada Miasta Lublin VI kadencji, zebrana w dniu 24 listopada 2011 roku na swej XV sesji, staje w obronie krzyża wszędzie tam gdzie jest on dziś atakowany, wyszydzany i gdzie podejmuje się próby jego usunięcia. Rada, pomna słów Honorowego Obywatela Lublina, sprzeciwia się planom ograniczenia obecności krzyża w życiu publicznym, wyrażając także swoją dezaprobatę wobec wszystkich, którzy w imię swoiście pojętej artystycznej wolności słowa bezczeszczą krzyż,
jak również wszelkie inne symbole religijne.

 

Radni Rady Miasta Lublin, z miasta z którym przez ponad ćwierć wieku ściśle związany był Błogosławiony Jan Paweł II, ślą apel: byśmy jako Naród pozostali wierni uniwersalnemu nauczaniu największego z Rodu Polaków, nie tylko
w dniach żałoby, czy chwilach rocznicowych wspomnień lecz stale, w naszej nie zawsze łatwej codzienności.