Błogosławiony Stanisław Kostka Starowieyski

(1895 – 1941)

Stanisław Starowieyski urodził się w Ustrobnej na terenie diecezji przemyskiej 11 maja 1895 roku. Poślubiwszy w Łabuniach w 1921 roku Marią Szeptycką, osiadł w Łaszczowie, na ziemi tomaszowskiej. Organizował stowarzyszenia młodzieży katolickiej w powiecie tomaszowskim oraz przyczynił się do powstania Sodalicji Mariańskiej Panów Ziemi Tomaszowsko-Zamojskiej. W 1932 roku został wiceprezesem a w 1935 roku prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Lublinie. Od 1934 roku był szambelanem Ojca św. Piusa XI.

Zatrzymany przez bolszewików we wrześniu 1939 roku szczęśliwie uszedł z ich rąk. Aresztowany przez gestapo 19 czerwca 1940 roku, przeszedł cztery stacje drogi krzyżowej: Rotundą Zamojską, Zamek Lubelski, Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau. W obozie koncentracyjnym Dachau dzielił się ostatnim kawałkiem chleba z potrzebującymi i nawrócił człowieka niewierzącego, który uważał go za świętego. Zmarł zamęczony w Dachau, 13 kwietnia 1941 roku w samą uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Błogosławiony Stanisław Starowieyski jest patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

Stanisław Starowieyski
Stanisław Starowieyski

Kardynał Stefan Wyszyński

(1901 – 1981)

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zezuli (Mazowsze)  z małżeństwa Stanisława Wyszyńskiego z Julianną Karp. W latach 1912-1915 uczęszczał do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie.

W Seminarium włocławskim ukończył studia filozoficzno-teologiczne w 1924 roku. W dniu 3 sierpnia tegoż roku został wyświęcony  na kapłana w katedrze włocławskiej. W latach 1925-29 odbywał studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie obrony pracy z Prawa kanonicznego pod tytułem: „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”.

Dnia 4 marca 1946 roku został mianowany przez Papieża Piusa XII biskupem Diecezji Lubelskiej.

Dnia 12 listopada 1948 roku został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Warszawskim, Prymasem Polski.

Zmarł w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 1981 roku w Warszawie.

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński jest patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.