informacja

22 lutego 2018 roku zmarł dr Marian Bartnik, pierwszy prezes Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

Dziękujemy Panu Bogu za dar Jego życia. Śp. dr Marian Bartnik był człowiekiem całym sercem zaangażowanym w dzieło Akcji Katolickiej, człowiekiem cichym, dobrym, skromnym i pokornym, zawsze służącym pomocą innym ludziom.
26 lutego 2018 roku przedstawiciele IAKAL, uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych, pożegnali śp. dr Mariana Bartnika.
Zapewniamy o wdzięcznej pamięci modlitewnej. Pokój Jego duszy.
Składamy wyrazy szczerego współczucia najbliższej Rodzinie.