Historia

 


W Archidiecezji Lubelskiej

 

Lubelska Akcja Katolicka rozpoczęła swą działalność 5 stycznia 1995 roku mianowaniem przez ks. Abp. Bolesława Pylaka ks. dr. Ryszarda Podpory na koordynatora Akcji Katolickiej w Archidiecezji Lubelskiej. Od 1 kwietnia tegoż roku organizowano spotkania delegatów z poszczególnych parafii, zmierzające do zapoznanie katolików świeckich z celami, zadaniami i formacją członków AK. Po tych spotkaniach w parach zawiązały się Komitety Akcji Katolickiej.
7 marca 1995 roku ukazał się pierwszy numer biuletynu AKAL.
1 maja 1995 roku odbyło się pierwsze spotkanie Akcji Katolickiej ze wszystkich dekanatów, poprowadzone przez ks. dr. Ryszarda Podporą.
25 listopada 1995 roku ? I Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej (AKAL) na Jasną Górą.
10 czerwca 1996 roku w Wyższym Seminarium Duchowny m w Lublinie podczas uroczystej Mszy św. ks. Arcybiskup Bolesław Pylak dokonał inauguracji Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej. Instytut otrzymał swoją siedzibę przy ul. Narutowicza 6 w Lublinie, a Kościół Powizytkowski miał służyć mu jako miejsce spotkań modlitewnych i rekolekcji.
19 sierpnia 1996 roku w Dzienniku Ustaw nr 107 ukazało się Rozporządzenie Ministra ? Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej AK w Polsce z siedzibą w Warszawie. 19 października 1996 roku Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak Metropolita Lubelski erygował stowarzyszenie: AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. Asystentem Kościelnym i jej Dyrektorem został ks. dr Ryszard Podpora.
9 listopada 1996 roku ? II Pielgrzymka AKAL i jednocześnie I Krajowa na Jasną Górą.
21 czerwca 1997 roku ? powołanie Tymczasowej Rady AKAL i Komisji Wyborczej.
22 listopada 1997 roku ? posiedzenie Rady Archidiecezjalnej AK, wybór Zarządu Instytutu I Kadencji. Prezesem został dr inż. Marian Bartnik.
1 lutego 1998 roku ? uroczystość Zawierzenia Akcji Katolickiej AL Matce Bożej Kębelskiej.
19 marca 1998 roku ? poświęcenie przez ks. abp. Józefa Życińskiego nowego biura Instytutu AK w gmachu Kurii Metropolitalnej.
18 kwietnia 1998 roku ? Ogólnopolska Konferencja ?Pedagogia w Akcji Katolickiej?.
Lipiec ? sierpień 1998 roku ? zorganizowanie pierwszej akcji ?Wakacje z Bogiem?.
13 marca 1999 roku ? Ogólnopolska Konferencja ?Akcja Katolicka w społeczeństwie polskim?.
13 czerwca 1999 roku ? Msza św. beatyfikacyjna 108 Męczenników, a wśród nich Stanisława Starowieyskiego ? Patrona AKAL
30 stycznia 2000 roku ? podczas uroczystości Odnowienia Aktu Zawierzenia Matce Bożej ks. Abp Józef Życińki poświęcił sztandar AKAL.
7?8 czerwca 2002 roku ? Pierwszy Archidiecezjalny Kongres AKAL ?Chrześcijanie świadkami nadziei?.
4 października 2003 roku ? Ogólnopolska konferencja w 100. rocznicę encykliki ?E supremi apostolatu? Piusa X.
5 czerwca 2004 roku ? Konferencja ?Akcja Katolicka ? Kościół ? Europa?.
4 czerwca 2005 roku ? Ogólnopolska Konferencja w 100. rocznicę encykliki ?Il fermo proposito? Piusa X i X-lecia AK Archidiecezji Lubelskiej.

 

Teraźniejszość?

Obecnie Lubelska Akcja Katolicka skupia w swych szeregach około 600 członków i kandydatów oraz 150 członków wspierających w 71 oddziałach i 4 komitetach parafialnych.
Na bieżąco podejmowane są dzieła, które zgodnie ze Statutem wspierają budowanie wspólnoty świeckich w Kościele.