Uroczystość Zawierzenia AKAL Matce Bożej Kębelskiej – Wąwolnica

 

Program uroczystości Zawierzenia AKAL Matce Bożej Kębelskiej

Wąwolnica 30 maja 2010 r .

 

Zarząd Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej oraz POAK Parafii pw. Św. Wojciecha w Wąwolnicy serdecznie zapraszają wszystkich członków AK wraz z Asystentami Kościelnymi na uroczystość:

Zawierzenia AKAL Matce Bożej Kębelskiej w dniu 30 maja 2010 r.

 

Spotykamy się o godz. 9.00 przy kapliczce w Kęble.

 

Uroczystość Zawierzenia będzie miała następujący przebieg :

 

1. Słowo wstępne Asystenta Kościelnego ks. dr Marka Szymańskiego.

2. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i Litania Loretańska przy

Kapliczce.

3. Procesyjne przejście do Sanktuarium MB w Wąwolnicy: Różaniec

z rozważaniami, pieśni Maryjne.

4. Wykład formacyjny w Kaplicy MB w Wąwolnicy ? godz. 10:00.

5. Wręczenie nowych nominacji na prezesów POAK.

6. Wręczenie honorowych srebrnych i złotych odznak AK zasłużonym

na rzecz Akcji Katolickiej.

7. Błogosławieństwo kandydatów do AK.

8. Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Matce Bożej

Kębelskiej.

9. Przygotowanie do Mszy Św. ? godz. 11.30 ? 12.00,

10.Uroczysta Msza Św. koncelebrowana w kościele pw. Św. Wojciecha

w Wąwolnicy,

11.Spotkanie integracyjne.

 

Zapraszamy!