Sympozjum „Błogosławiony Stanisław Starowieyski – w służbie Bogu i Ojczyźnie”

Organizacją Sympozjum „Błogosławiony Stanisław Starowieyski – w służbie Bogu i Ojczyźnie” lubelska Akcja Katolicka uczciła 70-lecie śmierci swego Patrona. To jeden z dziewięciu świeckich wśród 108 męczenników polskich czasu wojny beatyfikowanych w 1999 r. przez Jana Pawła II. Ziemianin wysokiego rodu, kapitan artylerii konnej odznaczony orderem Virtuti militari i Krzyżem Walecznych, świetny gospodarz, organizator życia społecznego i religijnego w międzywojennej Polsce, charyzmatyczny lider Sodalicji Mariańskiej, Ligi Katolickiej i Akcji Katolickiej na terenie zamojskiej i lubelskiej ziemi, niezłomny wiarą więzień obozów koncentracyjnych, zamęczony w Dachau.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Pod przewodnictwem ks. prof. Marka Starowieyskiego w kościele Akademickim, a po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego (głównego Patrona Akcji Katolickiej w Polsce) i wspomnieniu Jego 30 rocznicy śmierci uczestnicy udali sie do Auli Uniwersytetu. Rolę gospodarzy spotkania pełnili: Małgorzata Stacharska ? prezes lubelskiej AK, ks. dr Marek Szymański ? asystent kościelny lubelskiej AK, Stanisław Zwolan ? prowadzący obrady.

Niezwykłą postać Patrona Akcji Katolickiej przybliżali zebranym najlepsi w kraju znawcy tematu: Andrzej Starowieyski ? Syn Błogosławionego, który przybył z żoną ? Marią, ks. prof. Marek Starowieyski ? bratanek męczennika, ks. dr Tomasz Kaczmarek ? postulator generalny procesu beatyfikacyjnego 108 męczenników, ks. prof. Jarosław Popławski z KUL, ks. Zbigniew Kulik ? autor biografii Stanisława Starowieyskiego. Z okolicznościowym wykładem-refleksją nad inspiracją Błogosławionego dla dzisiejszej Akcji Katolickiej wystąpiła mec. Halina Szydełko ? prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
Uczestnicy sympozjum z wielkim zaciekawieniem i wdzięcznością wysłuchali świetnych wykładów, żywo dyskutowali nad wykorzystaniem wielkiego skarbu, jaki ma Akcja Katolicka w Polsce w osobie Bł. Stanisława, wielkim pragnieniem obecnych byłaby kanonizacja Patrona.
W spotkaniu wzięły udział delegacje z innych diecezji – warszawskiej, zamojskiej, płockiej. Przyjechały również poczty sztandarowe ze szkół noszących imię Stanisława Starowieyskiego: Szkoły Podstawowej w Bratkówce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie. Były też Siostry Franciszkanki z Łabuń ? miejsca pochówku Bł. Stanisława.
Dziękując organizatorom i uczestnikom tego wydarzenia można z pewnością stwierdzić, że spotkanie ożywiło i utrwaliło kult Błogosławionego Stanisława Starowieyskiego, poszerzyło grono Jego przyjaciół, stworzyło między nimi nowe więzy.