Życzenia Świąteczne

Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony”.

Narodzenie Jezusa w Betlejem stawia każdego człowieka przed tajemnicą, która wymyka się ludzkiemu rozumowi. Bóg, który jest Stwórcą całego świata, który w ręku trzyma życie każdego pojedynczego człowieka i losy całych narodów, Ten, który jest ponad wszystkim stworzeniem staje się zwykłym człowiekiem. Trudno wyrazić ludzkim językiem prawdę, że Nieskończony rzeczywiście ma granice i daje się dotknąć jak każde niemowlę. Przyjmując ludzką naturę Syn Boży stał się solidarny z każdym z nas, solidarny w naszym ludzkim losie z jego radościami, trudem pracy, bólem cierpienia, aż po śmierć. Syn Boży stał się solidarny z człowiekiem będąc z nami w każdym ludzkim utrapieniu, w każdej słabości i bólu. Z Betlejem i dzisiaj bije światło, w którym wyraźnie widać, że w naszym życiu nie jesteśmy sami, że jest z nami Ten, który z miłości do człowieka sam stał się człowiekiem, który z wyżyn nieba zstąpił na ziemię.

Przychodzi nam świętować Narodzenie Pańskie w trudnym czasie epidemii. Święta, które zawsze są celebrowaniem radości z faktu Narodzenia Pana w tym roku naznaczone będą cieniem obaw i lęków o zdrowie i życie nas samych i naszych bliskich. Może dla wielu przyjdzie je przeżywać z dala od tych osób, które chciałoby się mieć blisko przy sobie w tych szczególnych dniach. Tak często w ostatnim czasie tęsknimy i wyczekujemy powrotu do normalności, do zwykłego codziennego życia. Niech początkiem tej normalności będzie dla nas okazanie innym solidarności na wzór Chrystusa zstępującego z nieba na ziemię. Niech każdy gest życzliwości, pamięci o naszych bliskich, znajomych i przyjaciołach będzie odblaskiem światła bijącego z Betlejem, światła dającego nadzieję na ostateczne zwycięstwo Bożej Światłości nad mrokiem grzechu.

Życzymy wszystkim tworzącym Akcję Katolicką w Polsce aby ta trudna tegoroczna celebracja misterium Narodzenia Pańskiego wniosła w Państwa życie nadzieję i siłę do podjęcia codziennych obowiązków. Oby każdy z nas na nowo z Józefem i Maryją rozważał w tych dniach wielką miłość Boga do człowieka, abyśmy mogli z Bożym pokojem wypełniającym serce na nowo uwierzyć, że Bóg jest i dla nas w tym czasie Emmanuelem „Bogiem z nami”, Bogiem, który stał się solidarnym z każdym z nas.

Ks. dr Michał Głowacki Małgorzata Stacharska
Archidiecezjalny Asystent AK Prezes IAKAL