Życzenia Świąteczne ? Boże Narodzenie 2015

 

 

?Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem!
Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie.
Świętujmy dzień uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i wiekuistym dniem Ojca,
zechciał zstąpić w krótki i przemijający dzień doczesności.?
Św. Augustyn

 

 

W świecie, w którym o sprawowaniu rządów i władzy decydowała posiadana
siła i ilość wojsk, w małej mieścinie Betlejem przyszedł na świat Władca całego
świata, Król królujących i Pan panujących. Przyszedł w pokorze jako bezbronne i
niewinne dziecko by wyzwolić człowieka z grzechu i śmierci, aby na nowo uczynić go
dzieckiem samego Boga. Ten, który jest wiecznością zstąpił w ludzką doczesność,
aby człowiek mógł wieczność osiągnąć.
Ta Boża tajemnica zawarta w wydarzeniu z Betlejem uobecni się także w
naszych czasach i w życiu każdego z nas w liturgii. W niej będziemy kontemplować
misterium Bożej miłości, która we Wcieleniu objawiła się w Chrystusie, w Bogu, który
przyjął nasze słabe ludzkie ciało. Oczekując tego radosnego dnia Narodzenia
Pańskiego chcemy złożyć wam jak najlepsze, świąteczne życzenia.
Życzymy aby każdy z was doświadczył w życiu obecności Boga, który
przychodzi do nas w Swoim Synu. Niech słowo Chrystusa znajdzie w waszych
sercach odpowiedź wiary, a okazana przez Niego miłość niech zaowocuje waszą
miłością ku Bogu i człowiekowi. Życzymy abyście dzięki wierze w Chrystusa odkryli
więzy łączące was z innymi ludźmi. Oby wasze rodziny, parafie, oddziały Akcji
Katolickiej były w waszych środowiskach widocznym znakiem obecności Chrystusa
i Kościoła.
Syn Boży przychodzi do nas w świecie, w którym wydaje się, że znowu jak
za czasów Cezara i Heroda władcą jest ten, kto jest po ludzku silnym. Niech siła,
którą przynosi Chrystus, siła miłości, ofiary, poświęcenia sprawi, że Ten, który nie
przyszedł aby to Jemu służono, lecz żeby sam służył stanie się Władcą i naszych serc
i naszego świata.
Dziękujemy za wszelką życzliwość dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

 

 

Archidiecezjalny Asystent Akcji Katolickiej
ks. dr Maciej Staszak

Prezes IAKAL
Małgorzata Stacharska

 

 

Boże Narodzenie 2015