Sympozjum z racji 70-tej rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Stanisława Starowieyskiego


Zarząd Instytutu Akcji Katolickiej
wraz z członkami i sympatykami Akcji Katolickiej
Archidiecezji Lubelskiej uprzejmie zaprasza
na
SYMPOZJUM
z racji 70-tej rocznicy męczeńskiej śmierci
bł. Stanisława Starowieyskiego

 

Błogosławiony Stanisław Starowieyski ?
w służbie Bogu i Ojczyźnie

 

Lublin – 28 maja 2011 ? KUL, Al. Racławickie 14

 

Program:

 

8:30 Rejestracja gości ? Recepcja ?Hol Główny KUL

9:00 Msza św. w Kościele Akademickim KUL
Aula im. Stefana kard. Wyszyńskiego

10:15 Powitanie zebranych Gości ? Prezes Zarządu IAKAL Małgorzata Stacharska,
Słowo wstępne Krajowego Asystenta AK Bpa M. Leszczyńskiego

10:30 Świadectwo 108 Męczenników za wiarę z czasu II wojny światowej
– ks. prał. dr Tomasz Kaczmarek (UMK Toruń)

11:00 Błogosławiony Stanisław ? działacz społeczno ? katolicki
– ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (UKSW Warszawa)

11:30 Takiego Ojca zapamiętałem – p. Andrzej Starowieyski

 

12:00 przerwa na posiłek (stołówka KUL)

 

13:00 Męczeństwo bł. Stanisława Starowieyskiego jako udział w tajemnicy paschalnej
Chrystusa – ks. prof. dr hab. Jarosław M. Popławski (KUL Lublin)

13:30 Bł. Stanisław Starowieyski ? wzór do naśladowania dla członka Akcji
Katolickiej – p. Halina Szydełko Prezes KIAK

14:00 Wystąpienia Gości

 

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

 

Asystent Diecezjalny
Ks. Dr Marek Szymański

 

Prezes Zarządu IAKAL
Małgorzata Stacharska