Wakacje 2020

Witam Państwa kilka informacji dotyczących koloni dla dzieci w roku 2020. Ponieważ Ministerstwo pozwoliło na wyjazd jednak musimy zachować pewne wytyczne, więc uległa liczba uczestników, na każdy turnus możemy zabrać tylko 42 osoby. Ponieważ wyjazd do Bułgarii został odwołany rozszerzyliśmy ofertę o jeszcze jeden turnus w góry do Kacwina od 29.07 do 7.08 2020 r. Ze względu na odkażanie obiektu wyjazd na I turnus  do Kacwina zostanie o jeden dzień przesunięty czyli wyjazd 17.07. 2020 r.
W czasie wyjazdu każdy Rodzic lub opiekun musi wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Każdy uczestnik wypoczynku ma być zaopatrzony w maseczkę. Pozostałe informacje będą na stronie Parafialnej  Niemce a wam przesyłam załączniki. Mam prośbę aby te osoby które nie wpłaciły zaliczki potwierdziły chęć wyjazdu tak aby nie blokować miejsc.

Dokumenty do pobrania: