Modlitwa za parlamentarzystów

Modlitwa za parlamentarzystów

 

Czcigodni Księża Asystenci, Członkowie Akcji Katolickiej

     W roku bieżącym z inicjatywy członka Akcji Katolickiej, wiceprezesa Zarządu DIAK diecezji radomskiej, posła na Sejm RP pana Roberta Telusa powstał Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Członkowie tego Zespołu zwrócili się do władz Akcji Katolickiej w Polsce z prośbą o objęcie, przez członków naszego stowarzyszenia, modlitwą wszystkich 560 parlamentarzystów w celu wypraszania łaski podejmowania dobrych decyzji dla naszej Ojczyzny. Intencją Zespołu Parlamentarnego jest, aby była to modlitwa indywidualna. Modlitwa obejmie wszystkich posłów i senatorów, bez względu na ich przynależność partyjną, czy wyznawany światopogląd.
     Odpowiadając na to wezwanie Krajowy Instytut Akcji Katolickiej zwraca się z prośbą
o podjęcie tego zobowiązania przez wszystkich członków Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka archidiecezji lubelskiej podejmuje modlitwę za 10 parlamentarzystów. Udzielając duchowego wsparcia modlić się będziemy za posłów i senatorów codziennie modlitwą ?Wierzę w Boga?.
     Ufamy, że to wyznanie wiary uczynione przez nas za nich, przyniesie błogosławione skutki w postaci umocnienia w wierze i dobrych decyzjach tych, którzy przyznają się do Boga oraz nawrócenie dla tych, którzy go nie znają lub znać nie chcą. Serdecznie prosimy
o przekazanie tej prośby wszystkim członkom Akcji Katolickiej.