Modlitwa za parlamentarzystów

Modlitwa za parlamentarzystów

 

Czcigodni Księża Asystenci, Członkowie Akcji Katolickiej

     W roku bieżącym z inicjatywy członka Akcji Katolickiej, wiceprezesa Zarządu DIAK diecezji radomskiej, posła na Sejm RP pana Roberta Telusa powstał Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Członkowie tego Zespołu zwrócili się do władz Akcji Katolickiej w Polsce z prośbą o objęcie, przez członków naszego stowarzyszenia, modlitwą wszystkich 560 parlamentarzystów w celu wypraszania łaski podejmowania dobrych decyzji dla naszej Ojczyzny. Intencją Zespołu Parlamentarnego jest, aby była to modlitwa indywidualna. Modlitwa obejmie wszystkich posłów i senatorów, bez względu na ich przynależność partyjną, czy wyznawany światopogląd.
     Odpowiadając na to wezwanie Krajowy Instytut Akcji Katolickiej zwraca się z prośbą
o podjęcie tego zobowiązania przez wszystkich członków Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka archidiecezji lubelskiej podejmuje modlitwę za 10 parlamentarzystów. Udzielając duchowego wsparcia modlić się będziemy za posłów i senatorów codziennie modlitwą ?Wierzę w Boga?.
     Ufamy, że to wyznanie wiary uczynione przez nas za nich, przyniesie błogosławione skutki w postaci umocnienia w wierze i dobrych decyzjach tych, którzy przyznają się do Boga oraz nawrócenie dla tych, którzy go nie znają lub znać nie chcą. Serdecznie prosimy
o przekazanie tej prośby wszystkim członkom Akcji Katolickiej.

 

 

Modlitwa AK

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego,
dzięki której otrzymałem dar wiary
i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała ? Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie mnie do apostolstwa
i umacnianie mnie w nim.

Dziękuję Ci Boże za obdarzenie mnie charyzmatem
głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi
w łączności z moim biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość mego powołania,
lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata,
byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.

Spraw, bym czynni uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości,
bym modlitwą i apostolską działalnością
uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, pracę,
wypoczynek i całe życie społeczne.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego,
bym Twoją pomocą wsparty
potrafił formować siebie i innych
w duchu Ewangelii i nauki Kościoła Katolickiego.

Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej
był dyspozycyjnym,wiernym podjętym postanowieniom,
gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święta Maryjo Królowo Apostołów ? Módl się na nami!
Święty Andrzeju Bobolo ? Módl się za nami!
Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati ? Módl się za nami!
Błogosławiony Stanisławie Starowieyski ? Módl się za nami!