Kardynał Stefan Wyszyński

(1901 – 1981)

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zezuli (Mazowsze)  z małżeństwa Stanisława Wyszyńskiego z Julianną Karp. W latach 1912-1915 uczęszczał do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie.

W Seminarium włocławskim ukończył studia filozoficzno-teologiczne w 1924 roku. W dniu 3 sierpnia tegoż roku został wyświęcony  na kapłana w katedrze włocławskiej. W latach 1925-29 odbywał studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie obrony pracy z Prawa kanonicznego pod tytułem: „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”.

Dnia 4 marca 1946 roku został mianowany przez Papieża Piusa XII biskupem Diecezji Lubelskiej.

Dnia 12 listopada 1948 roku został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Warszawskim, Prymasem Polski.

Zmarł w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 1981 roku w Warszawie.

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński jest patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.