Życzenia Świąteczne i podziękowania

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic”
(Iz 9,5-6).

Przyjmując ludzkie ciało Bóg stał się w Betlejem Bogiem bliskim dla każdego człowieka. To wszystko, co dotąd Bóg objawił o sobie, co można było o Nim powiedzieć przyjmuje ludzką postać dziecięcia złożonego w ręce Maryi. Od tego momentu, chcąc poznać Boga, chcąc doświadczyć Jego miłości człowiek musi stanąć przed Nim, przed Chrystusem. On jest doskonałym objawieniem Ojca i Jego miłości do każdego człowieka. Chrystus przychodzi na świat nie tylko po to, aby mówić o Bogu, ale by nasze ludzkie życie włączyć w życie Boże, by je przemienić na takie, które jest zgodne z wolą Ojca. To wydarzenie, które przemieniło historię całego świata wspominamy w liturgicznych obchodach Narodzenia Pańskiego. Jak nauczał papież Benedykt XVI „nie są one tylko wspomnieniem, ale przede wszystkim tajemnicą; nie są tylko pamiątką, ale także obecnością”. Na te nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego życzymy aby każdy z Was nie tylko wspomniał wydarzenia z Betlejem, ale w liturgii stał się ich uczestnikiem. Aby stając obok Maryi i Józefa, pasterzy i aniołów mógł
wychwalać miłość Boga objawioną w Jego Synu. Niech Bóg, który uniżył się
z wysokości nieba by stać się solidarnym z człowiekiem uzdolni każdego z Was do solidarnej miłości z potrzebującymi. Życzymy aby Chrystus-Książę pokoju przyniósł pokój w Waszych sercach, rodzinach i na całym świecie.
Dziękujemy za wszelką życzliwość dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

Archidiecezjalny Asystent Akcji
ks. dr Maciej Staszak

Katolickiej Prezes IAKAL
Małgorzata Stacharska

Boże Narodzenie 2017