Święto św. Józefa Rzemieślnika – Patrona Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców

 

 

W święto św. Józefa Rzemieślnika – Patrona Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców ? zapraszamy na pielgrzymkę do kaliskiego sanktuarium Opiekuna Świętej Rodziny. Będziemy gośćmi ordynariusza kaliskiego ks. bp. Stanisława Napierały, który oczekuje na ponowne spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców wraz z robotnikami przed obrazem św. Józefa. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym szczególnym wydarzeniu.
Po raz pierwszy wspólny wyjazd do Kalisza odbędzie się z Lublina. Opiekunem duchowym pielgrzymki i konferencje w autokarze wygłosi ks. Emil Nazarowicz, rektor kościoła pw. św. Karola Boromeusza w Nałęczowie.

  • Miejsce zbiórki: Lublin, parking przy Mc Donald’s ul. Puławska 40.
  • Data wyjazdu: 1 maja, godz. 3.00 rano.
  • Data powrotu: 1 maja, ok. północy.
  • Spodziewany koszt 110 PLN/osoba w tym: autokar, obiad, ubezpieczenie.
  • Prosimy o zgłoszenie się osób chętnych do pocztu sztandarowego.
  • Informacje oraz zapisy prowadzi pan Sławomir Orzeł: sorzel@orzelsa.com

 

 

1. WIECZORNICA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

 

 

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, podtrzymując wieloletnią tradycję, zorganizował w dniu 10 listopada 2010 r. wieczornicę z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej licznie zebrali się w Auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, by uczcić 92 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Kościoła z ks. bp Ryszardem Karpińskim na czele, parlamentarzyści i przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich oraz kombatanci walk o wolną Polskę. Wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Małgorzata Stacharska. W programie wieczornicy znalazł się między innymi wykład ks. prof. Jana Sochonia pt. ?Odwaga świętości księdza Jerzego Popiełuszki?. Wykład, a raczej świadectwo osobistej znajomości osoby bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, wywołało żywy oddźwięk wśród słuchaczy. Dalszą część wieczornicy wypełnił okolicznościowy koncert Andrzeja Rosiewicza.

W dniu 11 listopada 2010 r. członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. za Ojczyznę odprawionej przez ks. bp Artura Mizińskiego w Archikatedrze Lubelskiej, przemarszu na centralny plac Lublina, czyli Pl. Litewski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości z przemówieniem Wojewody Lubelskiego, apelem poległych, defiladą wojskową oraz złożyli wiązankę pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.