Pielgrzymka: Sokółka, Grabarka, Święta Woda

 

POAK przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie organizuje

 

pielgrzymkę do Sokółki – miejsca Cudu Eucharystycznego oraz do prawosławnego Sanktuarium Matki Boskiej w Grabarce i Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie w dniach 24-25.08.2012r.

Zapisy wraz z zaliczką przyjmowane są w biurze POAK Dom Jana Pawła II przy ul. Dr.Męcz.Majdanka 27 w każdą środę w godzinach 16.00-18.00.

 

Osoba kontaktowa: Alicja Dec, tel. 600530868