VI Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych zorganizowany przez Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Niemcach

 

 

 

W piątek 8 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach miał miejsce VI Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych zorganizowany przez Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Niemcach.
Z ramienia AK organizatorem był Prezes Tadeusz Nowak, członek zarządu IAKAL i członek POAK Barbara Józefacka wicedyrektor ZS w Niemcach. Wsparcie honorowe udzielil:i Proboszcz Ks. Krzysztof Galewski i Dyr ZS w Niemcach Jerzy Wójcik.

Na scenie zaprezentowało się 17 zespołów teatralnych i grup kolędniczych. Wśród licznej publiczności podziwiającej wspaniałe widowiska i piękne stroje nie zabrakło władz naszej gminy w osobach Wójta Krzysztofa Urbasia i Przewodniczącego Rady Sławomira Mroczka. Komisja w składzie: przewodnicząca -Barbara Wójtowicz członek PO Akcji Katolickiej, Grzegorz Niećko – dyrektor Biblioteki Publicznej w Niemcach, Irena Aftyka – instruktor GOK w Niemcach, Krystyna Szłapa ? pracownik biblioteki ZS w Niemcach przyznała następujące miejsca:

Kategoria – szkoły podstawowe kl. 1-3

jasełka:

I miejsce – SP w Łuszczowie za jasełka ?Maleńka przyszła Miłość” opiekun Iwona Wyszyńska

II miejsce – ZS w Niemcach, kl. 2c i 2d ZS ?Jasełka” opiekunki : Stanisława Żuławska, Anna
Hunek

II miejsce – ZS w Niemcach kl. 2b ?Za gwiazdą” opiekunka Małgorzata Piekarczyk

grupa kolędnicza:

III m. ZS w Niemcach kl.2a ??Mali Kolędnicy” opiekun Bożena Malinowska

Kategoria – szkoły podstawowe klasy 4-6

jasełka:

I miejsce – SP w Nasutowie ?Cicha noc” opiekunki: Lidia Szuberska, Grażyna Gliwka

II miejsce – ZPO w Ciecierzynie, zespół teatralny ,, Otwórz swe serce na świat dookoła”,
opiekunki Teresa Kozieł, Magdalena Stawecka

III miejsce – ZS w Krasieninie ?Nasza szopka” , opiekun Izabela Sałuch

Kategoria – gimnazja

I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Niemcach Młode Anioły ??Tajemnica betlejemska” reż. Wiktoria Wolińska, opiekun Tadeusz Nowak

grupy kolędnicze:

II miejsce – ZS w Krasieninie, opiekun Teresa Zgierska

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:

grupy kolędnicze:

I miejsce – Stowarzyszenie Społeczne Inicjatyw Krasienina i okolic, opiekun Beata Zgierska

II miejsce – Zespól szkół Plastycznych w Lublinie, opiekun Waldemar Dziaczkowski

III miejsce – ZSP w Niemcach, opiekun Witold Józefacki

Organizatorami wszystkich edycji Przeglądu są z ramienia PO Akcji Katolickiej Tadeusz Nowak oraz Barbara Józefacka -wicedyrektor szkoły.

VI Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych

 

 

 

Zdjęcia z przeglądu