Apel o modlitwę w intencji Ojczyzny

 
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce

Apel o modlitwę w intencji Ojczyzny

Z dużym niepokojem patrzymy na to, co
dzieje się w naszej Ojczyźnie. Bolejemy nad pogłębiającą się
agresją w życiu publicznym, nad brakiem zgody i jedności wśród
ludzi sprawujących władzę, a także nad egoizmem niektórych
z nich, co przejawia się w koncentrowaniu uwagi na własnych
ambicjach oraz interesach partykularnych, kosztem dobra
wspólnego.

Różne środowiska w Polsce, świadome powagi sytuacji i ogromu
zagrożeń oraz zatroskane o dobro Ojczyzny, podejmują modlitwę
w jej intencji. Do tej modlitwy pragnie włączyć się także Akcja
Katolicka. Zwracamy się więc do jej Członków z gorącą prośbą
o podjęcie tego modlitewnego wołania, upraszając u Boga
dar odpowiedzialności dla rządzących krajem oraz zgodę w
społeczeństwie i odrodzenie duchowe Polaków.

Odmawiajmy w tych intencjach jeden dziesiątek różańca ?
każdego dnia, w Wielkim Poście.

Niech modlitwa Akcji Katolickiej stanie się źródłem łask od Boga
i Jego błogosławieństwa dla naszej Ojczyzny.

 

w imieniu
Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej w Polsce
Prezes Halina Szydełko
Warszawa, luty 2012