Dziecięce grupy kolędników misyjnych

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej

 

Jestem odpowiedzialny w Archidiecezji Lubelskiej za sprawę animacji misyjnej. Jednym z przedsięwzięć w tej dziedzinie jest tworzenie dziecięcych grup kolędników misyjnych, działających w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Zespoły kolędnicze głoszą Dobrą Nowinę o narodzinach Jezusa chodząc od domu do domu w okresie Bożego Narodzenia. Kolędowanie połączone jest ze zbiórką ofiar na cele misyjne. Do powstania grup kolędniczych w parafiach potrzeba ofiarnego zaangażowania osób dorosłych, które poprowadzą z dziećmi odpowiednie spotkania przygotowawcze, a następnie zaopiekują się nimi podczas samej misji.

 

Zapraszam serdecznie wszystkie chętne osoby dorosłe w parafiach do włączenia się w to przesięwzięcie, ale w sposób szczególny członków Akcji Katolickiej. Zachęta ta wynika ze wskazania Akcji Katolickiej w dekrecie soborowym o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, która wymieniana jest z racji doniosłej roli, jaką ma pełnić w tworzeniu społeczności chrześcijańskiej (por. nr 15).

 

Wszystkie osoby, które chcą przygotować w swoich parafiach grupy kolędnicze i być ich opiekunami, zapraszam na spotkanie szkoleniowe w tym zakresie. Odbędzie się ono

19 października 2013 r. (w sobotę) w parafii św. Michała Archanioła w Lublinie (w sali obok kancelarii), przy ul. Fabrycznej 19 (wjazd samochodem na parking od strony ul. Wolskiej), w godz. 10.30-12.30. Gdyby ktoś nie mógł przybyć w tym terminie, a chciałby podjąć się animacji misyjnej, uprzejmie proszę o kontakt.

 

Szczęść Boże

ks. Wojciech Rebeta

dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
w Archidiecezji Lubelskiej
tel. 506 171 997
e-mail: misje.lublin@gmail.com

 

Z dekretu Ad gentes:

?Jednakże do założenia Kościoła i do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy; powoływane przez Boga spośród wiernych, winny one doznawać od wszystkich troskliwego poparcia i czci. Zalicza się do nich urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcję Katolicką. A również zakonnicy i zakonnice pełnią obowiązujące ich posłannictwo zakorzeniania i umacniania w duszach Królestwa Chrystusowego oraz rozszerzania go przez modlitwy czy dzieła apostolskie? (nr 15)