Życzenia Świąteczne ? Boże Narodzenie 2015

 

 

?Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem!
Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie.
Świętujmy dzień uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i wiekuistym dniem Ojca,
zechciał zstąpić w krótki i przemijający dzień doczesności.?
Św. Augustyn

 

 

W świecie, w którym o sprawowaniu rządów i władzy decydowała posiadana
siła i ilość wojsk, w małej mieścinie Betlejem przyszedł na świat Władca całego
świata, Król królujących i Pan panujących. Przyszedł w pokorze jako bezbronne i
niewinne dziecko by wyzwolić człowieka z grzechu i śmierci, aby na nowo uczynić go
dzieckiem samego Boga. Ten, który jest wiecznością zstąpił w ludzką doczesność,
aby człowiek mógł wieczność osiągnąć.
Ta Boża tajemnica zawarta w wydarzeniu z Betlejem uobecni się także w
naszych czasach i w życiu każdego z nas w liturgii. W niej będziemy kontemplować
misterium Bożej miłości, która we Wcieleniu objawiła się w Chrystusie, w Bogu, który
przyjął nasze słabe ludzkie ciało. Oczekując tego radosnego dnia Narodzenia
Pańskiego chcemy złożyć wam jak najlepsze, świąteczne życzenia.
Życzymy aby każdy z was doświadczył w życiu obecności Boga, który
przychodzi do nas w Swoim Synu. Niech słowo Chrystusa znajdzie w waszych
sercach odpowiedź wiary, a okazana przez Niego miłość niech zaowocuje waszą
miłością ku Bogu i człowiekowi. Życzymy abyście dzięki wierze w Chrystusa odkryli
więzy łączące was z innymi ludźmi. Oby wasze rodziny, parafie, oddziały Akcji
Katolickiej były w waszych środowiskach widocznym znakiem obecności Chrystusa
i Kościoła.
Syn Boży przychodzi do nas w świecie, w którym wydaje się, że znowu jak
za czasów Cezara i Heroda władcą jest ten, kto jest po ludzku silnym. Niech siła,
którą przynosi Chrystus, siła miłości, ofiary, poświęcenia sprawi, że Ten, który nie
przyszedł aby to Jemu służono, lecz żeby sam służył stanie się Władcą i naszych serc
i naszego świata.
Dziękujemy za wszelką życzliwość dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

 

 

Archidiecezjalny Asystent Akcji Katolickiej
ks. dr Maciej Staszak

Prezes IAKAL
Małgorzata Stacharska

 

 

Boże Narodzenie 2015

Życzenia Świąteczne ? Boże Narodzenie 2014

 

Bóg staje się dzieckiem, abyśmy Go mogli kochac,
abyśmy ośmielili sie Go kochac,
i jak dziecko oddaje się z ufnością w nasze rece”

Benedykt XVI

Powoli wypełnia się czas adwentowego oczekiwania i już niedługo wraz z całym Kościołem w modlitewnym skupieniu będziemy kontemplować tajemnice Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się jednym z nas. Chrystus stał się człowiekiem, aby każdy z nas przyjmując Go z miłością we własnym życiu, rodzinie i pracy mógł żyć życiem samego Boga.

Ten dar Bożej miłości napełnia nasze serca radością i każe nam za aniołami z Betlejem wznieść w noc Narodzenia Pańskiego ku niebu radosny hymn Gloria in Excelsis Deo. Tą radością chcemy dzielić się składając jak najlepsze, świąteczne życzenia.

Życzymy otwartości drzwi serc i domów dla przychodzącego Chrystusa. Niech obecność w życiu Tego, który ufnie oddał się także w nasze ręce dodaje siły we wszelkich życiowych decyzjach, wyborach i działaniach.

Życzymy, aby Chrystus stale obdarzał duchem apostolskiego działania na chwałę Boga, ku uświęceniu człowieka i dla odnowy naszej Ojczyzny. Ten czas Narodzenia Pańskiego to także czas
rodzinny. ‰Życzymy wiec, aby radość tych Świąt dzielona była w gronie bliskich, wraz z nimi świętując przyjście Pana.

 

Dziękujemy za wszelką życzliwość dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

 


Archidiecezjalny Asystent Akcji Katolickiej
ks. dr Maciej Staszak

Prezes IAKAL
Małgorzata Stacharska

 

 

 

Boże Narodzenie 2014
 

 

stajenka

Życzenia Świąteczne – Boże Narodzenie 2013

Życzenia Świąteczne

 

„Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdy nie było dla nich miejsca w gospodzie”
/Łk 2,7/

 

Z Betlejemskiej Groty płynie na cały świat orędzie miłości i pojednania.

Niech cisza betlejemskiej nocy uciszy zgiełk naszych serc, aby w każdym z nich znalazło się miejsce dla nowonarodzonego Dzieciątka Bożego. Niech w naszych rodzinach, parafiach, Ojczyźnie będzie zawsze miejsce dla Boga zstępującego na ziemie.

Dzieląc się wiara i radością z Tajemnicy Bożego Narodzenia życzymy Księżom Asystentom, naszym Akcjonariuszom i ich Rodzinom oraz naszym Przyjaciołom i Sympatykom, aby Boża Dziecina była źródłem mocy wiary, pokoju i niegasnącej nadziei. Niech miłość nowonarodzonego Jezusa napełnia serca wszystkich i czyni dobrym i pomyślnym Nowy Rok.

 

Dziękujemy za wszelką życzliwość dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

 


Archidiecezjalny Asystent Akcji Katolickiej
ks. dr Maciej Staszak

Prezes IAKAL
Małgorzata Stacharska

 

 

 

Boże Narodzenie 2013