Zmarł J.E Ks. Abp Józef Życiński

 

Pamięci Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

 

 

Dnia 10 lutego w Rzymie odszedł do wieczności Pasterz Kościoła lubelskiego Ks. Arcybiskup Józef Życiński. Jego śmierć okryła żałobą wspólnotę Kościoła, jak również wiele kręgów życia społecznego, nauki i kultury.

Jako Prezes IAKAL pragnę wyrazić moją wdzięczność, za powołanie mnie na to stanowisko, zaledwie rok temu. Będąc Prezesem wielokrotnie doświadczyłam ze strony  Ks. Arcybiskupa żywego zainteresowania naszymi działaniami. Towarzyszył nam w ważnych wydarzeniach, był dla nas wielkim autorytetem podtrzymującym wiarę i rodzącym nadzieję. Odczuwaliśmy Jego wsparcie i zatroskanie o Akcję Katolicką. Podkreślał jak ważne jest angażowanie się AK w formację dzieci i młodzieży, stąd z radością przyjął informację o Festiwalu Piosenki Religijnej ,,Soli Deo?, w którym uczestniczył 24.IV.2010r.

Kiedy borykaliśmy się z problemem lokalowym, szybko go rozwiązał i 27.X.2010r. ? osobiście poświęcił nowy lokal IAKAL.

W dniu 07.01.2011r. uczestniczyłam wspólnie z Ks. dr Markiem Szymańskim Asystentem IAKAL w spotkaniu z Ks. Arcybiskupem. Pytał o nasze plany i wskazał nam zadania włączenia się w dzieło Centrum Jana Pawła II w naszym mieście. Wyraził wiele ciepłych słów w kierunku podejmowanych przez nas działań. Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to ostatnie spotkanie z naszym Arcypasterzem i przekazany nam testament do dalszych dzieł podejmowanych przez AK.

Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński bardzo owocnie sprawował opiekę nad działalnością AK w naszej archidiecezji. Potrafił otwierać swoje serce i bardzo liczył na obecność świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego.

Dziękujemy Tobie Księże Arcybiskupie za przekazany nam wzór życia, w którym najważniejszy jest dla nas Pan Bóg i Jego miłość.

Pokój Jego Duszy.

 

Małgorzata Stcharska, Prezes Zarządu IAKAL