PIELGRZYMKA AK ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ DO WĄWOLNICY 2013

 

Matka Boska Kębelska
Matka Boska Kębelska

 

 

PROGRAM PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ DO WĄWOLNICY

W DNIU 26 MAJA 2013 R.

 

 

9:00 Słowo wstępne Asystent Kościelnego IAKAL ks. dr Macieja Staszaka
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP przy kapliczce w Kęble
9:30 Przejście procesyjne z modlitwą różańcową i śpiewem do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
10:15 Konferencja formacyjna ? Ks. Tomasz Adamczyk
11:00  

Ślubowanie nowych członków Akcji Katolickiej oraz wręczenie odznaczeń honorowych
Akt Zawierzenia AKAL Matce Bożej Kębelskiej

11:45 Przerwa i przygotowanie się do Mszy Św.
12:00 Msza Święta w Bazylice Mniejszej pw. św. Wojciecha
13:30 Wspólne spotkanie i agapa