Pielgrzymka na Jasną Górę 15-16 czerwca 2012 r.

http://www.ak.org.pl

Akcja Katolicka w Polsce

Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce

Jasna Góra, 15-16 czerwca 2012 r.

 

Apel o  masowy udział w pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę w obronie wiary i polskości

 

Procesy laicyzacyjne i sekularyzacyjne, z którymi zmaga się Europa, dotarły również do naszego kraju. Jesteśmy świadkami walki z Kościołem i spychania na margines ludzi, którzy przyznają się do wiary katolickiej. Nie możemy na to pozwolić. Za nami stoi historia ? przeszło 1000 lat chrześcijaństwa, a także statystyka, która mówi, że ponad 90 procent naszego społeczeństwa identyfikuje się z Kościołem katolickim.

Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI, który prosi nas abyśmy ?pozostawali wiernymi strażnikami chrześcijańskiego depozytu?, Akcja Katolicka broni obecności wartości chrześcijańskich w życiu indywidualnym i społecznym. W tym celu urządza różne akcje takie jak: protesty, apele i marsze organizowane przeciwko laicyzacji. Podejmuje też intensywną modlitwę, do której wzywa wszystkich swoich członków. Jedną z jej form szczególnych jest Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę, którą w bieżącym roku będziemy przeżywać w dniu 16 czerwca. Będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla naszej Ojczyzny w tych trudnych dla niej czasach.

Zwracamy się więc do Państwa z gorącą prośbą ? o zmobilizowanie wszystkich członków Akcji Katolickiej do udziału w tej pielgrzymce. Zachęćmy członków innych stowarzyszeń, organizacji i ruchów kościelnych, aby wzięli udział w wielkiej manifestacji wiary ? w uroczystej procesji, a następnie we Mszy św. na Szczycie Jasnogórskim.

Niech nasz udział w pielgrzymce będzie świadectwem odpowiedzialności za Kościół, za Ojczyznę, za młodego pokolenia Polaków. Pokażmy siłę naszej wiary i przywiązanie do Kościoła katolickiego! Zabierzmy ze sobą transparenty i emblematy Akcji Katolickiej o treściach religijnych i patriotycznych.

W roku bieżącym w pielgrzymce towarzyszyć nam będzie Ksiądz Biskup Edward Frankowski z Sandomierza, który też wygłosi homilię. Weźmie  również udział w konferencji (w piątek, 15 czerwca), poświęconej II Soborowi Watykańskiemu i wygłosi referat. Myśli soborowe przedstawią nam  także inni referenci, wymienieni w programie sesji.

Liczymy na czynne zaangażowanie się w organizację i przebieg tej pielgrzymki ? Pań i Panów Prezesów oraz członków Rady Krajowej i Rad Diecezjalnych Akcji Katolickiej.

Niech nasz liczny udział w pielgrzymce na Jasną Górę będzie świadectwem wiary w Boga, miłości do Najświętszej Maryi Panny ? Królowej Polski i przywiązania do Kościoła; niech będzie okazją do zamanifestowania naszych praw do obecności wartości ewangelicznych i zasad katolickiej nauki społecznej w życiu naszego narodu i państwa.

 


Bp Mariusz Leszczyński
Krajowy Asystent Kościelny
AK w Polsce

Halina Szydełko
Prezes Zarządu KIAK