WIELKOPOSTNY OTWARTY DZIEŃ SKUPIENIA DLA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW AKCJI KATOLICKIEJ 2018

WIELKOPOSTNY OTWARTY
DZIEŃ SKUPIENIA DLA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW
AKCJI KATOLICKIEJ W ŚWIDNIKU – KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
pw. CHRYSTUSA ODKUPICIELA, ul. KOSYNIERÓW 6
10 MARCA 2018R. (SOBOTA)

 

Godzina Działanie
9:30 – 9:45 Rejestracja uczestników
9:45 – 10:15 Konferencja formacyjna cz. I
10:15 -10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 11:15 Konferencja cz. II
11:15 – 11:30 Informacje ZARZĄDU
11: 30 – 12:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Anioł Pański,
Adoracja (w ciszy), spowiedź.
12: 00 – 13:00 Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku.
13: 15 – 14:15 Poczęstunek, spotkanie przy bigosie.

 

informacja

22 lutego 2018 roku zmarł dr Marian Bartnik, pierwszy prezes Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

Dziękujemy Panu Bogu za dar Jego życia. Śp. dr Marian Bartnik był człowiekiem całym sercem zaangażowanym w dzieło Akcji Katolickiej, człowiekiem cichym, dobrym, skromnym i pokornym, zawsze służącym pomocą innym ludziom.
26 lutego 2018 roku przedstawiciele IAKAL, uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych, pożegnali śp. dr Mariana Bartnika.
Zapewniamy o wdzięcznej pamięci modlitewnej. Pokój Jego duszy.
Składamy wyrazy szczerego współczucia najbliższej Rodzinie.

Życzenia Świąteczne i podziękowania

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic”
(Iz 9,5-6).

Przyjmując ludzkie ciało Bóg stał się w Betlejem Bogiem bliskim dla każdego człowieka. To wszystko, co dotąd Bóg objawił o sobie, co można było o Nim powiedzieć przyjmuje ludzką postać dziecięcia złożonego w ręce Maryi. Od tego momentu, chcąc poznać Boga, chcąc doświadczyć Jego miłości człowiek musi stanąć przed Nim, przed Chrystusem. On jest doskonałym objawieniem Ojca i Jego miłości do każdego człowieka. Chrystus przychodzi na świat nie tylko po to, aby mówić o Bogu, ale by nasze ludzkie życie włączyć w życie Boże, by je przemienić na takie, które jest zgodne z wolą Ojca. To wydarzenie, które przemieniło historię całego świata wspominamy w liturgicznych obchodach Narodzenia Pańskiego. Jak nauczał papież Benedykt XVI „nie są one tylko wspomnieniem, ale przede wszystkim tajemnicą; nie są tylko pamiątką, ale także obecnością”. Na te nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego życzymy aby każdy z Was nie tylko wspomniał wydarzenia z Betlejem, ale w liturgii stał się ich uczestnikiem. Aby stając obok Maryi i Józefa, pasterzy i aniołów mógł
wychwalać miłość Boga objawioną w Jego Synu. Niech Bóg, który uniżył się
z wysokości nieba by stać się solidarnym z człowiekiem uzdolni każdego z Was do solidarnej miłości z potrzebującymi. Życzymy aby Chrystus-Książę pokoju przyniósł pokój w Waszych sercach, rodzinach i na całym świecie.
Dziękujemy za wszelką życzliwość dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

Archidiecezjalny Asystent Akcji
ks. dr Maciej Staszak

Katolickiej Prezes IAKAL
Małgorzata Stacharska

Boże Narodzenie 2017