Powrót do źródeł – Adwentowy Dzień Skupienia

 

Powrót do źródeł

 

W sobotę 2 grudnia 2012 r. w parafii św. Józefa w Lublinie został zorganizowany Adwentowy Dzień Skupienia dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej, przygotowany przez IAKAL, proboszcza parafii ks. prał. Stanisława Dziwulskiego oraz członków miejscowego Oddziału AK.

Na spotkanie przybyła wiceprezydent Lublina Monika Lipińska, która mówiła o pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzinom niezamożnym, a także o możliwości włączenia się Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w takie działania. W czasie Mszy św. celebrowanej przez kilku kapłanów pod przewodnictwem asystenta Akcji Katolickiej ks. Macieja Staszaka homilię wygłosił ks. prof. Jarosław Popławski z KUL. Wzywał w niej do odważnego dawania świadectwa wiary: ?Jakże często nasze życie konfrontowane jest z różnego rodzaju zagrożeniami, które uderzają w wartość ludzkiego życia, małżeństwa, rodziny. Trzeba o tym mówić w sposób bardzo jasny i precyzyjny. Co więcej, domagać się, by szanowano nasze prawa?. Przypomniał słowa Ojca świętego Benedykta XVI o potrzebie zaangażowania w dzieło nowej ewangelizacji.

Po Eucharystii ks. Profesor wygłosił dwie konferencje. W pierwszej położył nacisk na to, że nową ewangelizację powinno się zaczynać od siebie, od przemiany własnego życia w duchu Ewangelii. Konieczne jest do tego odczytywanie słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Metodą, która jest niezwykle pomocna, jest lectio divina, które łączy odczytywanie Bożej myśli, kontemplację i wprowadzanie w życie. Podkreślił, że należy wrócić do źródeł. Biblia ma stać się dla nas księgą życia i duchowym pokarmem.

W drugiej konferencji ks. prof. Jarosław Popławski przybliżył sylwetki kilkunastu osób XX i XXI wieku, dla których Biblia stała się przewodniczką życia i źródłem działania. Obdarzeni niezwykłymi charyzmatami min. proroctwa. Zostali wymienieni: bł. Karol de Foucald, Marta Robin, św. o. Pio, bł. Teresa z Kalkuty, bł. Jan Paweł II, bł. Jerzy Popiełuszko, ks. Franciszek Blachnicki, Chiara Lubich czy żyjący jeszcze ? Jean Vanier, Daniel Ange, Kiko Arguello, ks. prof. Czesław Bartnik i o. Tadeusz Rydzyk. To ludzie, którzy dokonali i dokonują dla Kościoła i świata bardzo wiele. ?Niech to będzie wezwanie dla każdego z nas, byśmy na mocy proroctwa, jakie otrzymaliśmy w chrzcielnej konsekracji, rzeczywiście sięgali do źródła, którym jest słowo Boże, byśmy Nim żyli i głosili prawdę, która z Niego wypływa.

Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu i odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, wszyscy mogli spożyć wspólny gorący posiłek, przygotowany przed oddział Akcji Katolickiej.

 

Ewa i Tomasz Kamińscy

Parafia św. Antoniego w Lublinie
 

Zdjęcia z Adwentowego Dnia Skupienia Akcji Katolickiej