„Ku Przyszłości – z Nadzieją” I Bieg Kardynalski – Świdnik, 2017 r.

           

            W piękną, słoneczną niedzielę 10 września 2017 r. ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Świdniku odbył się I Bieg Kardynalski pt. „Ku Przyszłości z Nadzieją”.

            Imprezę zorganizowaną przez Akcję Katolicką we współpracy z  Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło w Świdniku, Miejskim Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II oraz Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku honorowym patronatem objęli: Burmistrz Miasta –
p. Waldemar Jakson i Przewodniczący Rady Miasta – p. Janusz Królik oraz Starosta Powiatu Świdnickiego – p. Dariusz Kołodziejczyk. Patronat medialny sprawował „Głos Świdnika”.

            Organizatorom przedsięwzięcia przyświecały następujące cele:

  • uczczenie pamięci byłego biskupa lubelskiego, późniejszego kardynała i Prymasa Tysiąclecia z okazji zbliżającej się 70. rocznicy erygowania przez biskupa Stefana Wyszyńskiego Parafii pw. MB Częstochowskiej w Kazimierzówce, wówczas macierzystej parafii świdniczan;
  • międzypokoleniowa integracja świdniczan;
  • przypomnienie mieszkańcom Świdnika, miasta – kolebki „Solidarności” jakże ważnych słów Prymasa Tysiąclecia, Ojca „Solidarności”: „Jedna jest Polska  – wpólna Matka!

Jej ramiona – dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy znajdują w nim miejsce!”

            Bieg poprzedziła Msza św. sprawowana w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w intencji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którą ze swymi sztandarami przybyli członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Świdniku i kolejarze z Duszpasterstwa przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela. Zakończenie imprezy miało miejsce w  muszli koncertowej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku.

            Bieg miał charakter otwarty. Nad bezpieczeństwem uczestników  czuwali: policjanci

z Powiatowej Komendy Policji w Świdniku, służba medyczna z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, wolontariusze z Legii Akademickiej w Lublinie oraz wolontariusze

ze Szkoły Podstawowej nr 3 (uczniowie wygasającego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II)

i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku.

            Zawody zostały rozegrane w ośmiu kategoriach wiekowych.  Startowało w nich 87 osób. Dziewczęta i chłopcy (kobiety,i mężczyźni), którzy zajęli I, II lub III miejsce w swojej kategorii wiekowej, otrzymali dyplomy i pamiątkowe medale zakupione ze środków Gminy Miejskiej Świdnik i Starostwa Powiatu Świdnickiego. Wsród uczestników, którzy nie zajęli czołowych lokat, zostały rozlosowane nagrody pocieszenia zakupione przez Szkołę Podstawową nr 3
im. T. Kościuszki oraz Szkołę Podstawową nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku.

           

             Na zakończenie odbył się bieg rodzinny, w którym uczestniczyło 14 rodzin. Tutaj nie było klasyfikacji na mecie. Dyplomy i pięć  pamiątkowych medali otrzymały, spośród uczestniczących

w biegu, losowo wybrane rodziny.
            W przeprowadzenie I Biegu Kardynalskiego zaangażowało się szesnastu nauczycieli ze świdnickich szkół. Na szczególne wyrazy wdzięczności zasługuje Pan Edward Wiśniewski, który odpowiadał za sportową stronę niedzielnego wydarzenia. Nauczyciele otrzymali podziękowania
i książki o Prymasie Tysiąclecia ufundowane przez Parafię NMP Matki Kościoła w Świdniku.

            Można było również nabyć książki o Kardynale Wyszyńskim wydane przez Instytut Prymasowski, z którymi przybyli członkowie Koła Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia przy Parafii
pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.

            Dzięki uprzejmości Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana uczestnicy imprezy mogli posłuchać nagrania pt. „Civis Christi Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”

z Teatru Piosenki.

            I tak jak przystało na prawdziwe rodzinne spotkanie nie mogło zabraknąć dla dzieci cukierków zakupionych przez UM i słodkich ciasteczek ze świdnickiej ciastkarni „Katarzynka”, a także pysznych drożdzówek z piekarni pp. Sudzików i gorącego bigosu sponsorowanego przez p. Badurowicza, a przygotowanego w kuchni św. Brata Alberta.
            Po zakończeniu biegu i poczęstunku odbyło się wręczenie nagród i koncert podczas, którego  teksty Prymasa Tysiąclecia czytał Ks. Kanonik Leszek Surma. W koncercie wystąpili: schola „Nutki Chwały” z Parafii NMP Matki Kościoła , Natalia Krysa, Monika Kowalczyk i Chór  Parafialny „Salve Regis”. Koncert prowadziła Monika Kowalczyk.

            Uwieńczeniem wydarzenia poświęconego Prymasowi Tysiąclecia było kapłańskie błogosławieństwo udzielone uczestnikom I Biegu Kardynalskiego i mieszkańcom Świdnika

przez Księży pracujących w świdnickich parafiach.

            To dosyć pracochłonne przedsięwzięcie mogło zaistnieć dzięki ludziom otwartych serc i rąk  przy niezwykle zgodnej i wydatnej współpracy Akcji Katolickiej, Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Kultury i Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdniku oraz świdnickich Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła.            

            Dość liczny udział mieszkańców, jak na pierwsze tego typu wydarzenie, budzi

u organizatorów przekonanie, że takie działanie ma sens i jednocześnie nadzieję, że w Świdniku

nie był to ostatni Bieg Kardynalski.

I.O.

Wspomnienie po śmierci śp. Andrzeja Starowieyskiego

 

śp. Andrzej Starowieyski

Akcja Katolicka w Polsce

 

15. kwietnia 2013 w godzinach porannych, w swoim krakowskim mieszkaniu, zmarł nagle pan Andrzej Starowieyski, syn patrona Akcji Katolickiej w Polsce, bł. Stanisława Marii Starowieyskiego. Miał 83 lata.

Każda śmierć zaskakuje i wydaje się zbyt wczesna. Również i w tym przypadku. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że śp. Andrzej Starowieyski dokończył swoją ziemską misję, którą było upamiętnianie osoby Ojca ? bł. Stanisława. Klamrą niejako spinającą tę działalność była uroczystość wprowadzenia relikwii polskich męczenników do kościoła św. Bartłomieja na wyspie Tiberina w Rzymie. 20 października 2012 roku, w tym ustanowionym przez bł. Jana Pawła II Sanktuarium Męczenników XX i XXI wieku  spoczęły relikwie bł. Karoliny Kózkówny, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Stanisława Marii Starowieyskiego.
W uroczystej procesji, relikwie swego Ojca, niósł Pan Andrzej Starowieyski.

Było to nasze ostatnie spotkanie, a chcę przypomnieć, że ze śp. Panem Andrzejem i jego żoną Marią widywaliśmy się wielokrotnie. Państwo Starowieyscy zawsze starali się uczestniczyć w ważnych wydarzeniach Akcji Katolickiej. Razem z nami brali udział w dorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę, obecni byli na licznych konferencjach, rekolekcjach. Dzięki śp. Panu Andrzejowi czerpaliśmy informacje z pierwszej ręki o naszym Błogosławionym Patronie.

Pragnę przywołać wspomnienie rekolekcji w Łabuniach, które przed II wojną należały do rodziny małżonki bł. Stanisława, Marii Szeptyckiej. Było to już ponad 10 lat temu, ale wspomnienie nadal jest żywe. Pan Andrzej wygłosił wtedy obszerne wspomnienie o swoim Ojcu, Matce, o rodzinie. Swój wykład zakończył następującą refleksją. Kiedyś jego siostra, gdy ją odwiedził w Australii, pokazała mu karteczkę z taką oto notatką: ?Święci to są zwykli ludzie, którzy żyją nie tak jak zwykli ludzie i którzy robią dobro lepiej, niż dobrzy ludzie?.
– Tak można podsumować moją opowieść o  naszym ojcu ? powiedział wówczas pan Andrzej Starowieyski.

W imieniu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej pragnę złożyć wyrazy szczerego współczucia na ręce Pani Marii Starowieyskiej z zapewnieniem o modlitwie w intencji śp. Andrzeja. Niechaj Bóg Miłosierny dopuści go do Swojej chwały, aby mógł już na zawsze radować się oglądaniem Jego Oblicza razem ze swymi Bliskimi, szczególnie ukochanymi Ojcem i Matką, którzy poprzedzili go w drodze do wieczności.

Uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Starowieyskiego rozpoczną się w najbliższy piątek, 19 kwietnia, w Krakowie. O godzinie 13.00 Msza św. w kościele św. Anny, a następnie pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim o 14.30.

Requiescat in Pace

Halina Szydełko
Prezes Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej

 

ze strony http://www.ak.org.pl

 

Zdjęcia z Festiwalu piosenki religijnej ,,SOLI DEO? 2013

 

 

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej
oraz Schola ?Aniołki? z parafii p.w. Św. Mikołaja w Lublin w dniu 13 kwietnia zorganizowały IV edycję Festiwalu piosenki religijnej ,,SOLI  DEO?.

 

 

,,Soli Deo? ? to zawołanie prymasa Polski Kardynała Stefana  Wyszyńskiego.

To on stawiał sprawy Boże ponad wszystko. Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński jest patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej wraz z błogosławionym Stanisławem Starowieyskim.

Wyrażamy wdzięczność Ks. Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi oraz Paniom Posłankom Gabrieli Masłowskiej i Małgorzacie Sadurskiej za honorowy patronat nad Festiwalem. Podziękowanie wyrażamy również księdzu kanonikowi Bogusławowi Zagórskiemu ? proboszczowi parafii św. Mikołaja, za możliwość realizacji naszego przedsięwzięcia w tym historycznym miejscu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności tym, którzy musieli pokonać znaczne odległości przyjeżdżając do nas z Zakopanego, Kielc czy Ryk.

Gratulujemy wszystkim wykonawcom a w szczególności zwycięzcom poszczególnych kategorii: Solistom Dziecięcym i Młodzieżowym oraz Grupom.

I jeszcze chwila historii:

24 kwietnia 2010r.   I ? edycja  Festiwalu w seminarium lubelskim,

7 maja 2011r. II- edycja Festiwalu, w KUL w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

12maja 2012r. III? edycja Festiwalu w Muzeum Wsi Lubelskiej,

13 kwietnia 2013r. IV- edycja Festiwalu  piosenki religijnej ,,Soli Deo? .

 

Zapraszamy do udziału w V ? edycji.

 

 

 

 

Zdjęcia z festiwalu

 

 

IV Festiwal piosenki religijnej SOLI DEO

Kardynał Stefan Wyszyński - fotografia

?Kiedyś mnie zabraknie,
ale Wy to sobie przypomnicie??
Stefan Kardynał Wyszyński

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej
oraz
Schola ?Aniołki? z parafii p.w. Św. Mikołaja w Lublinie

 

ZAPRASZAJĄ NA

IV Festiwal piosenki religijnej
?SOLI DEO?
13 kwietnia 2013 r.
pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji
Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika,
Pani Gabrieli Masłowskiej Poseł na Sejm RP
oraz Pani Małgorzaty Sadurskiej Poseł RP.

 

Festiwal odbędzie się w Parafii pw. Św. Mikołaja w Lublinie, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1.

Program:
9:30 ? Msza Święta
10:30 ? występ laureatów III edycji w kategorii solistów.
10:45 ? I część przesłuchań.
12:45 ? koncert laureatów III edycji w kategorii grup.
13:45 ? II część przesłuchań.
15:30 ? koncert Scholi Aniołki.
16:00 ? ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową festiwalu:
http://www.schola-aniolki.pl/festiwal