Koncert Okolicznościowy i wykład z okazji Święta Narodowego 11 Listopada 2017

Pobierz plakat
Pobierz plakat

INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA:
Koncert Okolicznościowy
i wykład z okazji
 Święta Narodowego 11 Listopada
10 listopada 2017 godz. 17:30
Aula „CARITAS”
Al. Unii Lubelskiej 15
Asystent Kościelny IAKAL
Ks. dr Maciej Staszak
Prezes Zarządu IAKAL Małgorzata Stacharska

„Ku Przyszłości – z Nadzieją” I Bieg Kardynalski – Świdnik, 2017 r.

           

            W piękną, słoneczną niedzielę 10 września 2017 r. ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Świdniku odbył się I Bieg Kardynalski pt. „Ku Przyszłości z Nadzieją”.

            Imprezę zorganizowaną przez Akcję Katolicką we współpracy z  Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło w Świdniku, Miejskim Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II oraz Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku honorowym patronatem objęli: Burmistrz Miasta –
p. Waldemar Jakson i Przewodniczący Rady Miasta – p. Janusz Królik oraz Starosta Powiatu Świdnickiego – p. Dariusz Kołodziejczyk. Patronat medialny sprawował „Głos Świdnika”.

            Organizatorom przedsięwzięcia przyświecały następujące cele:

  • uczczenie pamięci byłego biskupa lubelskiego, późniejszego kardynała i Prymasa Tysiąclecia z okazji zbliżającej się 70. rocznicy erygowania przez biskupa Stefana Wyszyńskiego Parafii pw. MB Częstochowskiej w Kazimierzówce, wówczas macierzystej parafii świdniczan;
  • międzypokoleniowa integracja świdniczan;
  • przypomnienie mieszkańcom Świdnika, miasta – kolebki „Solidarności” jakże ważnych słów Prymasa Tysiąclecia, Ojca „Solidarności”: „Jedna jest Polska  – wpólna Matka!

Jej ramiona – dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy znajdują w nim miejsce!”

            Bieg poprzedziła Msza św. sprawowana w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w intencji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którą ze swymi sztandarami przybyli członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Świdniku i kolejarze z Duszpasterstwa przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela. Zakończenie imprezy miało miejsce w  muszli koncertowej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku.

            Bieg miał charakter otwarty. Nad bezpieczeństwem uczestników  czuwali: policjanci

z Powiatowej Komendy Policji w Świdniku, służba medyczna z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, wolontariusze z Legii Akademickiej w Lublinie oraz wolontariusze

ze Szkoły Podstawowej nr 3 (uczniowie wygasającego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II)

i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku.

            Zawody zostały rozegrane w ośmiu kategoriach wiekowych.  Startowało w nich 87 osób. Dziewczęta i chłopcy (kobiety,i mężczyźni), którzy zajęli I, II lub III miejsce w swojej kategorii wiekowej, otrzymali dyplomy i pamiątkowe medale zakupione ze środków Gminy Miejskiej Świdnik i Starostwa Powiatu Świdnickiego. Wsród uczestników, którzy nie zajęli czołowych lokat, zostały rozlosowane nagrody pocieszenia zakupione przez Szkołę Podstawową nr 3
im. T. Kościuszki oraz Szkołę Podstawową nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku.

           

             Na zakończenie odbył się bieg rodzinny, w którym uczestniczyło 14 rodzin. Tutaj nie było klasyfikacji na mecie. Dyplomy i pięć  pamiątkowych medali otrzymały, spośród uczestniczących

w biegu, losowo wybrane rodziny.
            W przeprowadzenie I Biegu Kardynalskiego zaangażowało się szesnastu nauczycieli ze świdnickich szkół. Na szczególne wyrazy wdzięczności zasługuje Pan Edward Wiśniewski, który odpowiadał za sportową stronę niedzielnego wydarzenia. Nauczyciele otrzymali podziękowania
i książki o Prymasie Tysiąclecia ufundowane przez Parafię NMP Matki Kościoła w Świdniku.

            Można było również nabyć książki o Kardynale Wyszyńskim wydane przez Instytut Prymasowski, z którymi przybyli członkowie Koła Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia przy Parafii
pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.

            Dzięki uprzejmości Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana uczestnicy imprezy mogli posłuchać nagrania pt. „Civis Christi Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”

z Teatru Piosenki.

            I tak jak przystało na prawdziwe rodzinne spotkanie nie mogło zabraknąć dla dzieci cukierków zakupionych przez UM i słodkich ciasteczek ze świdnickiej ciastkarni „Katarzynka”, a także pysznych drożdzówek z piekarni pp. Sudzików i gorącego bigosu sponsorowanego przez p. Badurowicza, a przygotowanego w kuchni św. Brata Alberta.
            Po zakończeniu biegu i poczęstunku odbyło się wręczenie nagród i koncert podczas, którego  teksty Prymasa Tysiąclecia czytał Ks. Kanonik Leszek Surma. W koncercie wystąpili: schola „Nutki Chwały” z Parafii NMP Matki Kościoła , Natalia Krysa, Monika Kowalczyk i Chór  Parafialny „Salve Regis”. Koncert prowadziła Monika Kowalczyk.

            Uwieńczeniem wydarzenia poświęconego Prymasowi Tysiąclecia było kapłańskie błogosławieństwo udzielone uczestnikom I Biegu Kardynalskiego i mieszkańcom Świdnika

przez Księży pracujących w świdnickich parafiach.

            To dosyć pracochłonne przedsięwzięcie mogło zaistnieć dzięki ludziom otwartych serc i rąk  przy niezwykle zgodnej i wydatnej współpracy Akcji Katolickiej, Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Kultury i Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdniku oraz świdnickich Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła.            

            Dość liczny udział mieszkańców, jak na pierwsze tego typu wydarzenie, budzi

u organizatorów przekonanie, że takie działanie ma sens i jednocześnie nadzieję, że w Świdniku

nie był to ostatni Bieg Kardynalski.

I.O.

Wspomnienie po śmierci śp. Andrzeja Starowieyskiego

 

śp. Andrzej Starowieyski

Akcja Katolicka w Polsce

 

15. kwietnia 2013 w godzinach porannych, w swoim krakowskim mieszkaniu, zmarł nagle pan Andrzej Starowieyski, syn patrona Akcji Katolickiej w Polsce, bł. Stanisława Marii Starowieyskiego. Miał 83 lata.

Każda śmierć zaskakuje i wydaje się zbyt wczesna. Również i w tym przypadku. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że śp. Andrzej Starowieyski dokończył swoją ziemską misję, którą było upamiętnianie osoby Ojca ? bł. Stanisława. Klamrą niejako spinającą tę działalność była uroczystość wprowadzenia relikwii polskich męczenników do kościoła św. Bartłomieja na wyspie Tiberina w Rzymie. 20 października 2012 roku, w tym ustanowionym przez bł. Jana Pawła II Sanktuarium Męczenników XX i XXI wieku  spoczęły relikwie bł. Karoliny Kózkówny, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Stanisława Marii Starowieyskiego.
W uroczystej procesji, relikwie swego Ojca, niósł Pan Andrzej Starowieyski.

Było to nasze ostatnie spotkanie, a chcę przypomnieć, że ze śp. Panem Andrzejem i jego żoną Marią widywaliśmy się wielokrotnie. Państwo Starowieyscy zawsze starali się uczestniczyć w ważnych wydarzeniach Akcji Katolickiej. Razem z nami brali udział w dorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę, obecni byli na licznych konferencjach, rekolekcjach. Dzięki śp. Panu Andrzejowi czerpaliśmy informacje z pierwszej ręki o naszym Błogosławionym Patronie.

Pragnę przywołać wspomnienie rekolekcji w Łabuniach, które przed II wojną należały do rodziny małżonki bł. Stanisława, Marii Szeptyckiej. Było to już ponad 10 lat temu, ale wspomnienie nadal jest żywe. Pan Andrzej wygłosił wtedy obszerne wspomnienie o swoim Ojcu, Matce, o rodzinie. Swój wykład zakończył następującą refleksją. Kiedyś jego siostra, gdy ją odwiedził w Australii, pokazała mu karteczkę z taką oto notatką: ?Święci to są zwykli ludzie, którzy żyją nie tak jak zwykli ludzie i którzy robią dobro lepiej, niż dobrzy ludzie?.
– Tak można podsumować moją opowieść o  naszym ojcu ? powiedział wówczas pan Andrzej Starowieyski.

W imieniu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej pragnę złożyć wyrazy szczerego współczucia na ręce Pani Marii Starowieyskiej z zapewnieniem o modlitwie w intencji śp. Andrzeja. Niechaj Bóg Miłosierny dopuści go do Swojej chwały, aby mógł już na zawsze radować się oglądaniem Jego Oblicza razem ze swymi Bliskimi, szczególnie ukochanymi Ojcem i Matką, którzy poprzedzili go w drodze do wieczności.

Uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Starowieyskiego rozpoczną się w najbliższy piątek, 19 kwietnia, w Krakowie. O godzinie 13.00 Msza św. w kościele św. Anny, a następnie pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim o 14.30.

Requiescat in Pace

Halina Szydełko
Prezes Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej

 

ze strony http://www.ak.org.pl